Clawcare

Expertise

Klauwgezondheid en kreupelheid bij rundvee. In deze expertise wordt de problematiek zo breed mogelijk benaderd. Niet alleen het preventief en curatief behandelen van de dieren wordt hierbij betrokken, ook de verschillende aspecten die bedrijfsgebonden zijn zoals bij voorbeeld de huisvesting en de voeding van de dieren.

Advies en begeleiding van melkveebedrijven

Er kan beroep gedaan worden op het ClawCare team voor bedrijfsbezoeken, adviezen en coaching op vlak van klauwgezondheid. Dit geldt voor bedrijven waar de bedrijfsleider de zaken moeilijk onder controle krijgt tot bedrijven die net dat stapje meer willen zetten op vlak van dierenwelzijn.

 

Onze diensten omvatten:

  • Onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwd advies
  • Klauwgezondheid op bedrijfsniveau aanpakken en in samenwerking met bedrijfsleider verder verbeteren:
    • mobiliteitscores van hele kuddes door gecertifieerde RoMS scoorder: hiermee wordt op de meest objectieve manier een indruk verkregen omtrent de kreupelheids- en klauwgezondheidsproblematiek op het bedrijf
    • Mortellaro-scores in melkput tijdens het melken
    • Klauwverzorging (zelf uitvoeren of in samenwerking met een aantal vertrouwde partners)
  • Lange termijn coaching van veehouder om in samenwerking met externe partijen (klauwverzorger, KI-organisatie, veevoederadviseur, bedrijfsdierenarts) de zaken terug onder controle te krijgen EN onder controle te houden.
  • Uitvoeren van complexe individuele chirurgische ingrepen bij zowel melk- als vleesvee. Hiervoor werken we samen met de dienst heelkunde van de Faculteit Diergeneeskunde voor hospitalisatie indien nodig

Mobiliteitsscore

Gelijklopende aanpak als in Engeland waar dit ondertussen al 15 jaar de gouden standaard is geworden om op bedrijfsniveau de klauwgezondheid in beeld te brengen. Zelfde standaard als Registry of Mobility Scorers (RoMS); https://roms.org.uk/#:~:text=The%20register%20of%20mobility%20scorers%20(RoMS)%20is%20an%20independent%2C,a%20set%20of%20professional%20standards.