Mastitis en melkkwaliteit

Begeleiding

Uiergezondheid

Bedrijfsbegeleiding uiergezondheid is een opvolgingssysteem dat eruit bestaat op basis van MPR-gegevens en bacteriologisch onderzoek per individuele koe een objectief en economisch verantwoord advies (afwachten – staalname bacteriologisch onderzoek – opruimen – behandelen – droogzetten) te formuleren. Dit wordt aangevuld met advies betreffende het optimaliseren van het management rond uiergezondheid en melkkwaliteit.

Door regelmatig en systematisch het celgetal van de koeien te laten bepalen, heeft men continu een overzicht van de uiergezondheid van de individuele dieren. Baseert men zich enkel op het tankmelkcelgetal dan loopt men, als er plots problemen opduiken, hopeloos achter en wordt veel tijd verloren bij het vinden van de probleemkoeien.
Het nauwkeurig opvolgen van de uiergezondheid is echter geen eenvoudige of te onderschatten klus. Een goede en volgehouden inspanning is essentieel, ook op die momenten waarop er ook heel wat ander werk te verrichten is.

Bedrijfsbezoeken zijn een onderdeel van deze begeleiding.

Contacteer ons voor hulp bij het opvolgen van de uiergezondheid op uw bedrijf

 

Probleembedrijven

Een melkveebedrijf zonder mastitis bestaat niet. Wel is het mogelijk om het aantal gevallen van subklinische en klinische mastitis onder controle te houden en op die manier de schade te beperken. Misschien bent u melkveehouder en vindt u uw tankmelkcelgetal ook wel te hoog of heeft u er genoeg van om koeien apart te melken maar weet u zich geen raad en wenst u daarom hulp in te roepen. 
Of misschien bent u wel dierenarts en weet u niet altijd raad hoe te beginnen aan een melkveebedrijf met uiergezondheidsproblemen, kan u tussen alle andere werkzaamheden onvoldoende tijd vrijmaken om dergelijke bedrijven door te lichten of op te volgen of wil u het risico voor bedrijfsblindheid vermijden en wenst u daarom de hulp van externe adviseurs in te roepen.

Wij zijn steeds bereid om een bezoek aan melkveebedrijven met uiergezondheidsproblemen uit te voeren en samen met de melkveehouder, bedrijfsdierenarts en andere adviseurs te helpen het tankmelkcelgetal en/of het aantal klinische uierontstekingen onder controle te brengen en ook te houden.

Wat houdt een bedrijfsbezoek uiergezondheid in?

  • Een bezoek aan uw melkveebedrijf door een dierenarts van het M-team tijdens het melken.
  • Een rondgang op het bedrijf.
  • Het doornemen van alle aspecten met betrekking tot de preventie en controle van mastitis en aanbrengen van bedrijfsspecifieke oplossingen om het aantal nieuwe infecties zo snel mogelijk onder controle te krijgen (bij voorkeur in overleg met uw bedrijfsdierenarts).
  • Het zoeken van de voor uw bedrijf (economisch) meest verantwoorde oplossing voor elke geïnfecteerde koe (afwachten, opruimen, droogzetten, behandelen) op basis van de resultaten van het bacteriologisch onderzoek en enkele andere factoren (bij voorkeur in overleg met uw bedrijfsdierenarts).
  • Opvolging van de uiergezondheid op uw bedrijf aan de hand van de MPR-uitslag voor een periode van 2 maanden (bij voorkeur in overleg met uw bedrijfsdierenarts).

Contacteer ons voor een bedrijfsbezoek

 

Communicatie

M-news

Het M-news is de gratis maandelijkse elektronische nieuwsbrief van het M-team. Via een korte flash proberen wij melkveehouders, dierenartsen en adviseurs op regelmatige basis praktische en objectieve informatie mee te geven rond uiergezondheid en melkkwaliteit. Kortom, het M-news houdt mastitis als gespreksonderwerp warm.

Klik hier om je te abonneren op het M-nieuws

M²-magazine

M²-magazine is een internationaal magazine (Engelstalig) over mastitis en melkkwaliteit. M²-magazine brengt internationale wetenschappelijk correcte informatie, hoogtepunten en nieuws rond mastitis en melkkwaliteit vanuit een wereldperspectief aangevuld met lokale feiten en cijfers. Doelpubliek zijn top melkveehouders en managers op melkveebedrijven, adviseurs, dierenartsen met specifieke interesse in melkvee en bedrijfsbegeleiding, professoren en onderzoekers, vertegenwoordigers en zakenmensen actief in de zuivelindustrie,... die op de hoogte wensen te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen rond mastitis en melkkwaliteit. Dit magazine verschijnt 3 keer per jaar.

Klik hier om je abonneren op het M²-magazine

Vulgariserende artikelen

Het M-team schrijft regelmatig artikelen voor diverse landbouwtijdschriften over uiergezondheid en melkkwaliteit. De artikelen belichten een actueel thema op een praktische en eenvoudige manier. Daarnaast schrijft het M-team ook af en toe artikelen voor populariserende tijdschriften voor dierenartsen over uiergezondheid en melkkwaliteit. Deze artikelen belichten telkens een actueel thema.

Handboek Uiergezondheid Rund

Een uitdagend onderwerp? Zeker! Als u dit boek doorleest, zult u vaststellen dat uiergezondheid enorm veel facetten kent die één voor één belangrijk zijn. Voor de individuele melkveehouder kan het trouwens best zijn dat een specifiek onderwerp of managementonderdeel er op enig moment uitspringt. Uiteraard, soms is de oplossing voor een uiergezondheidsprobleem simpel. Vaak spelen echter meerdere zaken. En van een adviseur mag verwacht worden dat deze in elk van de verschillende gebieden voldoende thuis is. De dierenarts-practicus is zo’n adviseur en we hopen dan ook van ganser harte dat zij en onze studenten diergeneeskunde hun voordeel doen met dit boek.

Klik hier voor meer informatie over dit boek

Klinische veldstudies

Op vraag van farmaceutische en veevoederfirma's voert het M-team klinische veldstudies uit. Dit omvat het voorstellen van een wetenschappelijk correcte studieopzet, het uitvoeren van het veldwerk, het statistisch analyseren van de data en het publiceren van de resultaten in een eindverslag en een wetenschappelijke publicatie.

 

M-team advies