Polybacterieel

Verschillende bacteriën

Wanneer er op de uitslag "polybacterieel" wordt vermeld, betekent dit dat er uit hetzelfde melkstaal 3 of meer verschillende bacteriën werden geïsoleerd. Dit is meestal het gevolg van fouten bij de melkmonstername (bijvoorbeeld wanneer speentop niet goed genoeg werd ontsmet, wanneer de koe stampt op moment van staalname, verkeerde potjes,...) of bij de bewaring of transport van monsters.
Voor het bacteriologisch onderzoek is het belangrijk dat de staalname zo steriel mogelijk gebeurt in de daarvoor bestemde melkbuisjes. Na de staalname kunnen de melkstalen tot 24 uur in de koelkast bewaard worden; indien u ze langer bewaart vooraleer ze naar het labo te brengen moeten de stalen worden ingevroren. Ingevroren stalen kunnen zelfs tot een jaar bewaard worden.