Clawcare

Klauwgezondheid en kreupelheid in het algemeen vormen een belangrijk, zo niet het belangrijkste bedrijfsaspect inzake diergezondheid en dierenwelzijn op een modern rundveebedrijf. Spreuken als: ‘De klauwen halen het voer en brengen de melk’, zijn daar een heel mooi voorbeeld van.

Het is dan ook van het allergrootste belang dat daar terdege aandacht wordt aan besteed. Binnen ons team bedrijfsdiergeneeskunde Herkauwers werden enkele jaren terug enkele onderzoeksprojecten opgestart inzake klauwgezondheid bij het rund. Enerzijds werd een Ugent-BOF doctoraatsbursaal opgestart waarin onderzoek wordt gedaan naar de pathogenese van Italiaanse stinkpoot of de ziekte van Mortellaro.

Daarnaast werd samen met het ILVO, de Hooibeekhoeve, de HoGent en Inagro een VLAIO-project getiteld ‘Innovatieve tools ter ondersteuning van preventieve en curatieve klauwverzorging bij melkvee’ opgestart. Doel van dit project is om te onderzoeken welke de meest geschikte manieren zijn om zowel curatieve als preventieve klauwverzorging uit te voeren op moderne melkveebedrijven en in hoeverre hier innovatieve hulpmiddelen zoals een thermografische camera bij kunnen helpen. Tevens wordt in dit project onderzocht welke producten het meest geschikt zijn om in een klauwbad te gebruiken om infectieuze klauwaandoeningen effectief te bestrijden.

Expertise

Klauwgezondheid en kreupelheid bij rundvee. In deze expertise wordt de problematiek zo breed mogelijk benaderd. Niet alleen het preventief en curatief behandelen van de dieren wordt hierbij betrokken, ook de verschillende aspecten die bedrijfsgebonden zijn zoals bij voorbeeld de huisvesting en de voeding van de dieren.

Wetenschappelijke publicaties