Interne geneeskunde herkauwers

Onderzoeksdomeinen

Het onderwijs wordt steeds bijgestuurd aan de hand van recente publicaties. De behandelingsmethoden worden steeds ondersteund door de resultaten van deskundig onderzoek. Dit team verricht momenteel onderzoek op de volgende domeinen.

Ademhalingsstoornissen bij vleeskalveren

Infectieuze luchtwegproblematiek (bovine respiratory disease (BRD)) is één van de meest voorkomende kalverziekten wereldwijd, leidend tot enorme economische verliezen. BRD is ook de belangrijkste indicatie voor het antibioticumgebruik bij kalveren. In een eerste reeks studies in de vleeskalversector werden Mycoplasma bovis en het boviene virale diarreevirus geïdentificeerd als de meest voorkomende pathogenen. Antibioticumbehandelingen voor BRD worden op dit moment omwille van praktische en financiële redenen meestal ingezet zonder voorafgaande bemonstering. Met het oog op het verantwoord inzetten van antibiotica is het wenselijk te beschikken over diagnostische technieken, gevalideerd om het al dan niet medicineren op groepsniveau te verantwoorden. Samen met het identificeren van risicofactoren voor BRD, specifiek voor vleeskalveren, vormt deze groepsdiagnostiek het onderwerp van verder onderzoek voor dit team.

Verantwoord antibioticagebruik

De laatste jaren wordt het antibioticumgebruik bij nutsdieren steeds meer bekritiseerd omwille van de mogelijke rol die het zou spelen bij het ontstaan van resistente bacteriën bij de mens. Vooral in intensieve sectoren, zoals industrieel pluimvee, varkens en vleeskalveren worden antibiotica frequent strategisch ingezet om ziekte te voorkomen. In een grootschalige epidemiologische studie, in samenwerking met Dierengezondheidszorg Vlaanderen, werd het antibioticumgebruik bij vleeskalveren in Vlaanderen bestudeerd. Daarnaast werden ook de oorzaken van ziekte en sterfte in kaart gebracht.

Het resulterende doctoraatswerk bevestigde dat het antibioticumgebruik in de vleeskalversector in de periode 2007-2010 daadwerkelijk buitensporig hoog was en dat de belangrijkste reden voor antibioticumgebruik infectieuze luchtwegproblemen zijn. Met behulp van de informatie bekomen uit deze studie konden diverse managementsmaatregelen geïdentificeerd worden die de sector zouden kunnen helpen hun antibioticumgebruik op korte termijn te verminderen zonder in te boeten aan dierenwelzijn of productie. In vervolgprojecten zouden diverse preventieve maatregelen en therapeutische protocols uitgetest worden om zo de Vlaamse vleeskalverhouderij te helpen evolueren naar een meer duurzame productiewijze met minder antibiotica.

Clostridium-enterotoxemie

Enterotoxaemie is een belangrijke oorzaak van acute sterfte bij melkdrinkende, goed groeiende kalveren. De ziekte verloopt zeer snel (sterfte binnen enkele uren), waardoor de kalveren vaak dood teruggevonden worden. De symptomen die eventueel gezien kunnen worden zijn ernstige koliek, een opgeblazen buik, shock en/of bloederige diarree. Door het snelle verloop is behandeling meestal onmogelijk. De aandoening wordt veroorzaakt door onder andere het alfa-toxine geproduceerd door de bacterie Clostridium perfringens. Bepaalde voedingspatronen kunnen de groei en toxineproductie in de hand werken. Typisch zijn de bloederige darmen op lijkschouwing, en de bloedingen en necrose van de tippen van de darmvilli op histologie.

Momenteel loopt er een onderzoek met als doel het ontwikkelen van een effectief preventieprogramma gebaseerd op voedingsaanpassingen, vaccinatie en prebiotica.

Neurologie kalf/rund

Op dit moment loopt er een onderzoek over het gebruik van de MMEP-test bij kalveren.

Met de MMEP-test (een pijnloze test die uitgevoerd wordt op het rechtstaande paard) gaat men eerst de hersenen magnetisch stimuleren, vervolgens loopt de prikkel naar zowel de spieren van de voor- als de achterbenen. Het traject dat de prikkel aflegt kan uitgezet worden op een curve.

Er worden standaardtijden bepaald voor gezonde kalveren.

Met EMG wordt met een naalddetectie-onderzoek de elektrische activiteit in een bepaalde spier gemeten. De elektrische activiteit wordt met een toestel hoorbaar gemaakt en wordt vastgelegd op papier. Bepaalde afwijkende signalen zijn typisch voor bepaalde spieraandoeningen.

Afgewerkte doctoraten

Hier vind je al onze doctoraten terug