Communicatie dierenarts-klant

Uitdagingen op het gebied van communicatie in de diergeneeskunde - omgaan met complementaire en alternatieve diergeneeskunde

Het onderzoek naar communicatie tussen dierenarts en klant richt zich op de uitdagingen waar dierenartsen in de praktijk mee te maken hebben. De multidisciplinaire onderzoeksgroep op het gebied van veterinaire communicatie wordt geleid door prof. Decloedt. Communicatie in de diergeneeskunde is een opkomende en snel groeiende wetenschappelijke discipline. Prof. Decloedt is de secretaris en medeoprichter van de Special Interest Group voor communicatie in de diergeneeskunde (EACH), die in staat voor de internationale verspreiding van een evidence-based aanpak voor communicatie tussen dierenarts en klant.

Een eerste project rond dierenarts-klantcommunicatie over complementaire en alternatieve diergeneeskunde (CAD) werd uitgevoerd in samenwerking met het Centrum voor Persuasieve Communicatie, vakgroep Communicatiewetenschappen, Universiteit Gent.  Het doctoraatsproject werd in 2023 afgerond door Pia Keller: Lees deze publicatie

Tijdens het eerste deel van dit doctoraatsproject werd de houding van Belgische paardeneigenaars ten opzichte van CAD en de communicatie over CAD met hun dierenartsen onderzocht aan de hand van een online enquête. Dit werd gevolgd door interviews met paardeneigenaren voor verdere exploratie van hun gedrag met betrekking tot CAD. Ten tweede werd de houding van dierenartsen ten opzichte van het gebruik van CAD onderzocht, inclusief hun ervaringen met CAD en hun communicatie met klanten hierover. Met deze studie wilden we de dierenarts-gerelateerde factoren identificeren die van invloed zijn op communicatie over CAD. Finaal werd het communicatiepatroon van dierenartsen en CAD-therapeuten geanalyseerd en vergeleken.

Lopend onderzoek richt zich op de communicatie tussen dierenarts en klant over het gebruik van antibiotica (doctoraatsstudent Zoë De Mol). Het eerste doel is om de barrières en facilitators te identificeren waarmee dierenartsen worden geconfronteerd met betrekking tot een optimaal antibioticumgebruik bij dieren en hoe zij de communicatie met de eigenaar of veehouder over antibioticumresistentie ervaren. Het tweede doel is het evalueren van de succesfactoren van het coachen van veehouders met een hoog antimicrobieel gebruik naar een rationeler antimicrobieel gebruik. Onze hypothese is dat een autonomie-ondersteunende motivatiestijl en communicatie aangepast aan het stadium van verandering van de veehouder zal leiden tot een hogere intrinsieke motivatie bij de veehouder, met als gevolg een verminderd antibioticagebruik. De resultaten van dit project kunnen worden gebruikt om toekomstige interventies vorm te geven om het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde te verminderen en te verbeteren. Ten slotte omvat dit project een pilootinterventie om verantwoord antibioticumgebruik in dierenartspraktijken voor gezelschapsdieren te stimuleren.

Andere onderzoeksthema's zijn communicatie in uitdagende situaties in de diergeneeskunde, zoals euthanasie van huisdieren, euthanasie van paarden, obesitas bij huisdieren of de adoptie van huisdieren uit het buitenland.

Voor verdere vragen over dit onderzoek kan u Prof. Annelies Decloedt contacteren.