B-eSecure

Project

Bioveiligheid op varkensbedrijven is zeer belangrijk om de insleep en versleep van ziektekiemen op varkensbedrijven te voorkomen. In dit project wordt gefocust op de interne bioveiligheid en meer in het bijzonder de looplijnen van werknemers op varkensbedrijven.

Duur

01/09/2019 – 31/08/2020

Teamleden

  • Elise Bernaerdt

Partners

industrie en PigCHAMP Pro Europa

Meer weten

 www.pigchamp-pro.com