BPG-AB

Project

BPG-AB staat voor Beter Produceren Geen Antibiotica. Dit project, gefinancierd door de Belgian Pork Group, heeft als doel om het antibioticumgebruik op varkensbedrijven te reduceren. Er is tevens een apart luik in het project voorzien voor bedrijven waar het antibioticumgebruik reeds heel laag is. Deze varkenshouders kunnen er voor opteren om antibioticumvrije varkens af te leveren aan het slachthuis.

Er wordt aandacht besteed aan het antibioticumgebruik, maar ook aan de technische resultaten en eventuele bedrijfsproblematiek. Er wordt ook op elk bedrijf een bioveiligheidsaudit uitgevoerd. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een bedrijfsspecifiek verbetertraject voorgesteld en opgevolgd. De focus ligt op dierziektepreventie, bioveiligheid en vermindering van het antibioticumgebruik.

BPG-AB

 Duur

januari 2018 - december 2019

Teamleden

  • Elise Bernaerdt

Projecttype

Gefinancierd door de Belgian Pork Group

Partners

Belgian Pork Group