COOLPIGS

Project

 

Vlaio project “Hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij”. Dit onderzoek kadert in een gemeenschappelijk onderzoeksproject tussen 1) de Eenheid Porcine Health Management van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde en 2) het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek). Het globaal doel van dit project is om een hitteplan op te stellen door effectieve, praktisch, technisch en economisch haalbare maatregelen aan te reiken die toepasbaar zijn in de stal en bij transport. Daarnaast is het de bedoeling om de praktische kennis bij varkenshouders en transporteurs over zichtbare en minder zichtbare impact van hittestress te verhogen om zo de implementatie van maatregelen te maximaliseren. Het project is opgebouwd uit vijf werkpakketten (WP)

  1. hittestress en de gevolgen van hittestress in kaart brengen (WP1),
  2. klimaat- en staltechnische maatregelen en managementstrategieën verzamelen en evalueren (literatuur, resultaten project), gegevens uit het buitenland en ervaringen van experten, stallenbouwers, dierenartsen en varkenshouders (WP2),
  3. het uittesten van de meeste beloftevolle strategieën uit WP2 op vlak van effectiviteit, economische en praktische haalbaarheid en het evalueren van de effecten ervan op dierenwelzijn, (re)productie en diergezondheid op het ILVO proefbedrijf (WP3) en op praktijkbedrijven (WP4)
  4. een hitteplan uitrollen dat bestaat uit praktijkrijpe en doeltreffende aanbevelingen omtrent klimaat- en staltechnische maatregelen en managementstrategieën;
  5. en de kennis en ervaringen omtrent dit hitteplan communiceren en implementeren in de sector (WP5).

Duur

december 2020 - ...

Teamleden

  • Lotte De Prekel

Projecttype

Vlaio-project

Partners

 

ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)

Meer weten

 

https://www.ilvo.vlaanderen.be/