ImMyco

Project

Infectiedynamiek van Mycoplasma hyopneumoniae en associaties met immuunresponses en longlesies.

Mycoplasma hyopneumoniae is een veel voorkomende aandoening die het ademhalingsstelsel van varkens aantast. Gevolgen zijn onder andere een verminderde groei en een verhoogd risico op het aanslaan van andere ademhalingskiemen.

Dit onderzoek besteedt aandacht aan de immuniteit die wordt overgedragen van zeug naar big tegenover Mycoplasma hyopneumoniae, deze is namelijk van cruciaal belang in de eerste levensweken van de big. Daarnaast wordt het verband onderzocht tussen infectie en immuunrespons enerzijds en klinische symptomen en long letsels anderzijds.

 

Duur

januari 2019 - januari 2021

Teamleden

  • Evelien Biebaut

Partners

Industrie