PRRSV

Project

 

Project FOD volksgezondheid “Ontrafelen van de immuunresponsen van biggen en zeugen op vaccinatie tegen PRRSV (Porcine Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus)"

Het is een gezamenlijk onderzoeksproject dat gecoördineerd wordt door de Eenheid Infectieuze Dierziekten van Sciensano (Brussel) in samenwerking met de Eenheid Porcine Health Management van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent).

Het algemene doel van het onderzoeksproject is het verbeteren van de controle van infecties met het PRRS virus door vaccinatie door de immuunresponsen na vaccinatie te bestuderen. Ten eerste worden de controle- en vaccinatiepraktijken tegen PRRS onderzocht, evenals de immuniteit van de zeug en het effect ervan op de immuunresponsen na vaccinatie van biggen. In een tweede deel worden alternatieve vaccinatiestrategieën onderzocht aan de hand van experimentele studies. De nadruk wordt gelegd op de humorale en celgemedieerde immuunresponsen.

 

Duur

oktober 2020 - ...

Teamleden

  • Jorian Fiers

Projecttype

Project FOD volksgezondheid

Partners

 

Sciensano (Eenheid Infectieuze Dierziekten)

Meer weten

 

https://www.sciensano.be/nl