Susalvac

Project

 Effect van vaccinatie tegen Salmonella Typhimurium bij varkens onder praktijkomstandigheden.

Duur

december 2014 - november 2018

Teamleden

  • Linda Peeters

Projecttype

FOD Volksgezondheid

Partners