Stalklimaat

Project

Een slecht stalklimaat kan de oorzaak zijn van verschillende gezondheidsproblemen en verminderde prestaties bij varkens. Er is nog onvoldoende bewustzijn over het effect van een suboptimaal stalklimaat waardoor men nog te vaak antibiotica inzet om problemen die te wijten zijn aan het stalklimaat te verhelpen. Om een daling van het antibioticumgebruik te verwezenlijken moet het belang van preventieve maatregelen en dus ook van het optimaliseren van het stalklimaat gedemonstreerd worden en meer onder de aandacht worden gebracht.

Met het project willen we de veehouder bewust maken van het effect van het stalklimaat door het effect van het stalklimaat op de diergezondheid, dierprestaties en het antibioticumgebruik te demonstreren en zo te vermijden dat er onnodig naar antibiotica gegrepen wordt om klimaat gerelateerde problemen te verhelpen. Eveneens willen we met dit project een methode introduceren om op eenvoudige wijze het stalklimaat te monitoren en te optimaliseren.

 

Duur

januari 2019- januari 2021

Teamleden

  • Elise Bernaerdt

Projecttype

Demoproject Departement Landbouw en Visserij

Partners