Vlevavc

Project

Welke praktische, betaalbare handvaten en strategieën kunnen de varkenshouders in de toekomst hanteren om de voederconversie van hun varkens te kennen en vervolgens te optimaliseren? Op deze vraag zoeken UGent- en ILVO-onderzoekers een antwoord in het onderzoeksproject Vlevavc.

In de varkenshouderij bestaat er een opvallende discrepantie tussen de voederconversie die men in een experimentele onderzoeksomgeving kan bereiken en de resultaten die men (slechts) boekt op sommige praktijkbedrijven.

Doel van dit project is dus om de factoren die de voederconversie beïnvloeden in kaart te brengen en de kritieke punten bloot te leggen. We mikken naar een gestandaardiseerde berekening van de voederconversie. Op dit ogenblik heerst er hier en daar verwarring over. Het finaal doel is een praktijkgerichte tool, zodat de veehouder in samenwerking met de erf-adviseurs een bedrijfsaangepaste werkbare strategie kan uitwerken en implementeren.

 

Duur

januari 2016- december 2020

Teamleden

  • Willem Neirynck

Projecttype

Vlaio

Partners

ILVO