Prof. dr. Jeroen Dewulf

Contact

Curriculum

Jeroen Dewulf studeerde in 1998 af als dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Hij startte meteen als onderzoeker aan dezelfde faculteit en in 2002 behaalde hij zijn doctoraat in de Diergeneeskundige Wetenschappen getiteld, epidemiologie en controle van klassieke varkenspest. In datzelfde jaar behaalde hij eveneens een ‘Master of Science in de veterinaire epidemiologie en economie’ aan de Universiteit Utrecht (Cum Laude). In 2005 werd hij diplomaat in de “European College of Veterinary Public Health”.

Sedert oktober 2006 is hij benoemd als docent en later hoofddocent in de Veterinaire Epidemiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Sindsdien is hij verantwoordelijk voor de eenheid voor Veterinaire Epidemiologie. Sinds oktober 2014 is hij benoemd als hoogleraar in de Veterinaire Epidemiologie. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn enerzijds gerelateerd aan de preventie van endemische en epidemische dierziekten met een focus op bioveiligheidsmaatregelen en anderzijds aan dier gerelateerde aspecten die een invloed kunnen hebben op de volksgezondheid zoals antibioticum gebruik en resistentie en zoönotische aandoeningen bij dieren. Binnen de veterinaire epidemiologie unit is hij verantwoordelijk voor meer dan 10 doctoraatstudenten. Hij is (co-)auteur van meer dan 270 A1 publicaties in het domein van veterinaire epidemiologie met een H-index van 38. 

Jeroen Dewulf is de verantwoordelijke uitgever van het jaarlijkse BelVetSac rapport over de consumptie van antimicrobiële middelen bij dieren in België en is lid van het Europese netwerk “Surveillance on Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)” en voorzitter van het JPI-AMR network voor kwantificatie van antibioticumgebruik op bedrijfsniveau bij dieren. Sinds 2009 is hij lid van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. Hij is eveneens oprichter en voorzitter van de raad van bestuur van het AMCRA (Kenniscentrum voor antimicrobial consumption and resistance in animals). Hij is ook de auteur van het boek “biosecurity in animal production and veterinary medicine” alsook het boek “8 mythes over antibioticumresistentie ontkracht

Expertise

  •  Veterinaire epidemiologie
  • Preventieve diergeneeskunde
  • Dierziektebestrijding
  • Veterinaire volksgezondheid
  • Antimicrobiële resistentie

Publicaties