Hittekaart Gent: opmaak van een hittekaart en analyse van het stedelijk hitte-eiland effect voor Gent

  • Hitte is een belangrijke oorzaak van menselijk onbehagen en kan in extreme gevallen, zoals de hittegolf in 2003 aantoonde, leiden tot verhoogde sterftecijfers. Tijdens hitteperiodes warmen stedelijke omgevingen proportioneel sterker op dan rurale gebieden. Dit effect wordt aangeduid als het Stedelijk Hitte-eilandeffect (SHE). Het IPCC voorspelt dat het SHE een van de belangrijkste doodsoorzaken in West-Europese steden zal worden. Om dit effect te milderen, is een adaptatie van stedelijke omgevingen nodig. Daarom werd in opdrachtgeving van de Milieudienst stad Gent onderzoek gedaan door het Vito en AMRP UGent naar het SHE, dit voor het eerst in Vlaanderen. In een eerste stap werd door het Vito nagegaan waar, wanneer en in welke mate het SHE optreedt, dit op basis van eigen metingen, geëxtrapoleerd aan de hand van het URBCLIM-model. In een tweede stap werd door de AMRP de koppeling gemaakt naar het sociaaleconomische aspect. Het uiteindelijke doel was om na te gaan waar, wanneer en vooral voor welke bevolkingsgroep dit SHE een probleem vormt en, door de klimaatverandering, in de toekomst een probleem zal vormen. De resultaten toonden aan dat vooral de 19de eeuwse wijken een groot SHE kennen, dit dus enerzijds door hun stedelijke configuratie en anderzijds door de daar aanwezige bevolkingsgroepen. Vanuit de AMRP werden uiteindelijk beleidsrelevante aanbevelingen gedaan naar stad Gent om op zowel stedelijk als op sociaaleconomisch vlak maatregelen te treffen om de gevolgen van het SHE te temperen, nu en in de toekomst. Dit project werd na afronden opgepikt door nationale media.
  • Opdrachtgever: Stad Gent, Milieudienst
  • Periode: 12/07/2012 – 30/06/2013
  • Opdrachthouder: Vito
  • Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning treedt op als onderaannemer
  • Dit is het eindrapport
  • Medewerkers AMRP: Prof. dr. ir. Luuk Boelens, Karel Van den Berghe

stedelijk hitte-eiland-gent.jpg