Noaman Akbar Sheik

noaman.jpg

Hij behaalde zijn Bachelor in Civiele Techniek (2013) en zijn Master in Constructie Engineering enManagement (2016) aan de National University of Sciences and Technology (NUST), Pakistan. Zijn Master onderzoek ging over het benchmarken van de arbeidsproductiviteit. Het doel was om de arbeidsproductiviteit te beoordelen, de productiviteitsremmers te identificeren en productiviteitsverbeteringsstrategieën aan te bevelen. Op basis van de resultaten publiceerde hij ook zijn onderzoek in het tijdschrift 'Engineering'. Hij werkte ook in de afdeling planning en projectmanagement, met de hoofdverantwoordelijkheid van voortgangsbewaking van verschillende bouwprojecten.

Hij startte zijn doctoraat aan de Universiteit Gent in 2019. Zijn huidige onderzoek gaat over de opvolging van bouwprojecten met behulp van BIM en reconstructietechnologieën.

Promotors: Groet Deruyter & Peter Veelaert.