Samenstelling

De opleidingscommissie Computerwetenschappen (OCC) is als volgt samengesteld: