Masterproef

In je masterproef geef je blijk van analytisch en synthetisch vermogen of van zelfstandig probleemoplossend vermogen. Je masterproef weerspiegelt je algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of onderzoeksingesteldheid.

Studieomvang

Een belangrijke fractie van de opleiding wordt besteed aan zelfstandige activiteit van de student. De masterproef is hier het belangrijkste onderdeel van, voor een totaal van 24 studiepunten of 20% van de opleiding.

 

Kiezen

Als student kies je in het tweede semester van het eerste masterjaar een onderwerp voor de masterproef. Per jaar worden er meer dan 300 onderwerpen aangeboden door de lesgevers die betrokken zijn bij het onderwijs in de computerwetenschappen. Deze onderwerpen houden vaak verband met het onderwerp dat door de betrokken lesgever gedoceerd wordt, en waarin hij met zijn onderzoeksgroep wetenschappelijk onderzoek verricht. Heel wat masterproeven gebeuren ook in samenwerking met een bedrijf, of gebeuren in de context van lopend wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit.

Indien je dat wenst, kan je ook een eigen masterproefonderwerp voorstellen. In dat geval dien je op zoek te gaan naar een promotor die bereid is om de masterproef te begeleiden. Deze promotor zal dan in overleg met jou de probleemstelling en de doelstelling van de masterproef formuleren, en deze als regulier onderwerp aanbieden aan de studenten computerwetenschappen (met de vermelding dat jij aan de basis ligt van dit onderwerp). Jij hebt dan voorrang bij het toekennen van dit onderwerp.

 

Promotor


Elke masterproef heeft een promotor die jouw vorderingen regelmatig zal opvolgen. Voor de dagelijkse leiding zal je in veel gevallen samenwerken met een onderzoeker van de betrokken onderzoeksgroep (veelal een doctoraatsstudent of een post-doctorale onderzoeker) die je zal helpen om de masterproef tot een goed einde te brengen. Het masterproefonderwerp houdt in veel gevallen verband met het persoonlijk onderzoek van die onderzoeker, waardoor hij/zij bijzonder geïnteresseerd zal zijn in jouw vooruitgang waarvan hij of zij (samen met jou) op termijn ook de vruchten hoopt te plukken. Dit staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding en voor de relevantie van het resultaat.

 

Plato


CONTACT Facultaire studentenadministratie


Opleiding burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect Campus Plateaustraat:

Charlotte Louwagie, Veerle Joliet, Katrien Mortier
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
fsaplateau.ea@ugent.be, 09 264 41 62