Facultaire diensten onderwijsondersteuning

Diensthoofd: prof. dr. Frederik Gailly, onderwijsdirecteur

De facultaire dienst onderwijsondersteuning (FDO) is het aanspreekpunt voor alle facultaire onderwijsaangelegenheden. De taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld over 5 clusters: (1) studentenadministratie, (2) kwaliteitszorg, (3) monitoraat, (4) internationalisering, (5) stagedienst.  

Studentenadministratie

Kwaliteitszorg

Monitoraat

Internationalisering

Stagecoördinatie