Monitoraat

Info over monitoraat: studiebegeleiding (algemeen en vakinhoudelijk) & trajectbegeleiding (GIT, bijzonder statuut, werkstudentenstatuut, ...).