Begeleiding voor 1ste bachelorstudenten na afloop van de 1ste zittijd

Hieronder vind je een actieplan voor studenten 1ste bachelor. Deze acties kunnen zorgen voor een vlotte aanpak van de herexamenperiode.

Stap 1: Ga naar de georganiseerde feedback

Voor alle vakken wordt er feedback voorzien door de verantwoordelijke lesgever (niet door het monitoraat). Het monitoraat heeft de feedbackmomenten van het 1ste bachelorjaar voor jou opgesomd in één overzicht per opleiding. Dat overzicht plaatsten we op de Minerva-site van het Monitoraat onder ‘documenten’  > de map van jouw opleiding > ‘feedback’.  Opgelet, de feedbackmomenten vallen meteen na de puntenbekendmaking of op de dag(en) erna.

Het is heel belangrijk dat je naar de feedback gaat. Hier leer je niet alleen wat er voor jou precies is misgegaan op het examen. Je komt er ook meer te weten over de manier van verbeteren, over wat een professor precies verwacht van een antwoord,… Op basis van die feedback kan je beter inschatten wat er in de 2de zittijd van jou wordt verwacht op het examen. 

Stap 2: Evalueer en reflecteer en zet de nodige stappen

Hoe? Aan de hand van de checklist van het monitoraat.

Stap 3: Bekijk de infosessies/documenten/video's ter voorbereiding van de 2de zittijd

Deze hulpmiddelen begeleiden je naar een antwoord op vragen zoals:

  • Hoe de herexamens aanpakken?
  • Hoeveel vakken meedoen in tweede zittijd?
  • Hoe een zomerplanning maken?
  • Hoe efficiënt(er) studeren?
  • Ben ik delibereerbaar in tweede zit?

Je vindt deze hulpmiddelen in de map 'Herexamens, wat nu?' op Minerva.

Stap 4: Adviesgesprek bij een studie- of trajectbegeleider i.v.m. haalbaarheid 2de zittijd

Zit je na het doorlopen van bovenstaande stappen nog met vragen of twijfels, maak dan gerust een individuele afspraak met één van de medewerkers van het monitoraat. Zo kunnen we samen zoeken naar of werken aan een oplossing!

Wanneer?

 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16,17, 18 en 19  juli

 

Bij wie?

Dat is afhankelijk van het antwoord op volgende vraag:

Had je in 2018-2019 enkel 1ste bachelorvakken in jouw curriculum?

  • JA: maak een afspraak bij één van de studiebegeleiders, afhankelijk van je opleiding:

EW-TEW-HIR: afspraak bij Willy Arts of Ann Maes

HW: afspraak bij Delphine François

BPM: afspraak bij Lieven Jonckheere (of bij Delphine François in geval je begeleiding wenst bij de aanpak van het herexamen voor ‘inleiding micro-economie’ en/of ‘inleiding macro-economie’)

  • NEE: maak een afspraak bij één van de trajectbegeleiders, afhankelijk van je opleiding:

EW-TEW-HIR: afspraak bij Frauke Cuelenaere

HW-BPM: afspraak bij Charlotte Torck

 

Hoe?

Vanaf donderdag 27 juni om 12u kan je via Minerva een afspraak inboeken voor één van bovenstaande data.

Voor een afspraak bij één van de studiebegeleiders is dat via het reservatiesysteem op de Minerva-cursus van het monitoraat (FMON).

Voor een afspraak bij één van de trajectbegeleiders is dat via het reservatiesysteem op de Minerva-infosite van de faculteit (F).

Stap 5: Bekijk het aanbod van de studentenpsychologen

De UGent-studentenpsychologen voorzien trainingen rond 'Efficiënt studeren', 'Faalangst', 'Uitstelgedrag',...

Praktische informatie vind je op de webpagina's van de studentenpsychologen.

Stap 6: Begeleiding door het monitoraat tijdens de zomer

Het aanbod van de algemene en vakinhoudelijke studiebegeleiding is afhankelijk van je opleiding en kan je hieronder terug vinden:

 

Heb je andere vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

 

Check ook de verlofregeling van het monitoraat op de Minerva-cursus van het monitoraat.