Harde knip - studievoortgangsbewaking in de bachelor

Verduidelijking bij de studievoortgangsmaatregelen die gelden voor bacheloropleidingen aan de UGent.

Aan de UGent gelden specifieke studievoortgangsregels, die rekening houden met het studierendement van de student (= aantal geslaagde studiepunten in verhouding met het aantal opgenomen studiepunten).

Vanaf academiejaar 2023-2024 heeft de UGent de studievoortgangsregels binnen de bacheloropleidingen aangepast aan de regels in het nieuwe Decreet Hoger Onderwijs. Dat betekent dat er dus nieuwe studievoortgangsregels van toepassing zijn voor studenten die vanaf 2023-2024 in een nieuwe bacheloropleiding zijn gestart aan de UGent. Voor studenten die reeds vóór 2023-2024 hun huidige bachelor startten, gelden nog de 'oude' studievoortgangsregels. Om onze bachelorstudenten te helpen om de studievoortgangsregels voor hun specifieke situatie goed te interpreteren, heeft het monitoraat een interactief doorstroomschema gemaakt:

Genially harde knip

Naast studievoortgangsregels die enkel gelden in de bachelor, heeft de UGent ook bredere studievoortgangsregels voor die voor alle studenten gelden. Lees alle info over studievoortgangsbewaking aan de UGent.

Studenten die niet weten welke specifieke studievoortgangsregels op hun situatie van toepassing zijn of andere vragen hebben rond studievoortgangsbewaking kunnen contact opnemen met de trajectbegeleider van hun opleiding of kunnen mailen naar traject.eb@ugent.be.