Begeleiding na afloop van de 2de zittijd + opstart 2023-2024

Doe ik verder met mijn huidige studies? Welk traject kan ik volgen? Wat moet ik veranderen aan mijn studieaanpak? 

Allemaal vragen waar studenten vaak mee worstelen. Op basis van onderstaande informatie kan je de juiste beslissingen nemen over jouw verdere studieverloop.

 1. Ga naar de georganiseerde feedback

Voor alle vakken van de 2de zittijd wordt er feedback georganiseerd door de verantwoordelijke lesgever, maar wel enkel op de daarvoor voorziene tijdstippen. Controleer dus tijdig de UFORA-cursus van jouw vakken en/of de UFORA-infosites van jouw opleiding zodat je zeker geen feedbackmoment mist.

Het is heel belangrijk dat je deelneemt aan de feedback. Hier leer je niet alleen wat er voor jou precies is misgegaan op het examen. Je komt er ook meer te weten over de manier van verbeteren, over wat een professor precies verwacht van een antwoord,… Op basis van die feedback kan je beter inschatten wat je in de toekomst moet doen om betere slaagkansen te hebben voor je niet-geslaagde vakken.

2. Evalueer, reflecteer en zet de nodige stappen

Had je tegenvallende resultaten in 2022-2023, zet dan voor jezelf op rij waar het is fout gelopen:

  • Heb je voldoende gestudeerd?
  • Was je interesse en motivatie voor je opleiding groot genoeg?
  • Heb je de juiste studiemethode gehanteerd?
  • Wat heb je geleerd uit de feedback door de lesgevers?
  • Waren er onvoorziene omstandigheden die je studies bemoeilijkt hebben?

Aan de hand van de antwoorden die je formuleert op bovenstaande vragen, kan je voor jezelf beslissen of je je huidige studies verder zet of niet.

Indien je in je huidige studies een bindende voorwaarde (check hiervoor je puntenbriefje op OASIS) opliep is het aangewezen om een heroriëntering te overwegen. Het verderzetten van je studies onder een bindende voorwaarde houdt immers risico’s in voor je leerkrediet, een mogelijke weigering in de opleiding,…

Indien je nog verder moet optimaliseren op vlak van studiemethode, planning,...of je wenst hulp bij het aanpakken van jouw faalangst, uitstelgedrag, stressbestendigheid,... dan bekijk je best eens het centrale en facultaire aanbod voor studiebegeleiding.

 

Kies je voor het verderzetten van je huidige opleiding of een andere opleiding BINNEN onze faculteit? Bekijk hieronder alle informatie bij punt 3.

Kies je voor een nieuwe opleiding BUITEN onze faculteit? Maak zo snel mogelijk een afspraak bij je nieuwe faculteit of nieuwe onderwijsinstelling. Zij kunnen je correct informeren omtrent vrijstellingen, inschrijvingsprocedure, mogelijk traject,…

3. Informatieverstrekking en begeleiding voor studenten die zich (her)inschrijven aan de FEB

We voorzien verschillende manieren om onze studenten te informeren en begeleiden. Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en zoveel mogelijk studenten te kunnen adviseren en begeleiden vóór de start van het academiejaar vragen we om de onderstaande initiatieven in volgorde te doorlopen.

 

Stap 1: Website

Op onze website hebben we een uitgebreid luik over hoe je je moet herinschrijven, hoe je beslissingen maakt over jouw curriculum (wat kan en mag je opnemen), hoe je dat curriculum vastlegt in OASIS, wat de deadlines hiervoor zijn,...

Alle informatie die je nodig hebt om beslissingen over jouw curriculum te nemen, vb. lesroosters, info over groepsindelingen, keuzevakken,... vind je eveneens op onze website.

 

Stap 2: Online groepssessies

Omdat we niet in de mogelijkheid zijn om met alle FEB-studenten die dat wensen op korte termijn een individueel gesprek te hebben, bieden we in de periode tussen puntenbekendmaking van de herexamens en de start van het academiejaar enkel begeleiding via online groepssessies aan. Deze sessies worden herhaaldelijk per opleiding en per 'type' traject georganiseerd zodat elke student zeker een sessie kan volgen die aansluit bij zijn of haar situatie. In deze sessies overlopen we de zaken waarmee je rekening moet houden indien je moet 'bissen', indien je vanuit het voorgaande academiejaar een 'bindende voorwaarde' hebt opgelopen, indien je vakken uit verschillende jaren wenst te combineren..... We bespreken ook de procedures die je in OASIS moet doorlopen om jouw traject voor komend academiejaar vast te leggen. Tijdens elke sessie is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Overzicht online groepssessies

 

Stap 3: Individueel adviesgesprek

Wie nood heeft aan een individueel adviesgesprek, kan daarvoor terecht bij de studie- en trajectbegeleiders van onze faculteit. Een individueel gesprek is pas nuttig wanneer je ook reeds stap 1 (website bekijken) en/of stap 2 (groepssessie bijwonen) hierboven hebt doorlopen. De tijd binnen de afspraak is immers beperkt, waardoor de medewerker niet de mogelijkheid heeft om alle regels en voorwaarden met jou te overlopen. Wanneer je zelf via stap 1 en/of 2 al nakijkt wat voor jouw situatie kan en mag, dan kan het gesprek meteen een concrete invulling krijgen en komen zeker ook al jouw vragen aan bod.

Je kunt niet zomaar bij om het even welke medewerker een afspraak boeken. Bekijk via onderstaande link bij welke medewerker jij een afspraak kan maken (afhankelijk van jouw opleiding en type traject).

Overzicht individuele adviesgesprekken

 

Voor studenten die nog niet meteen bij de start van het academiejaar een individueel gesprek kunnen inplannen, is het wellicht geruststellend om te weten dat een ingediend curriculum nog kan worden aangepast. Wat hiervoor de deadlines per semester zijn, lees je hier.