Inschrijven

Info over inschrijven aan de FEB: eerste inschrijving, herinschrijven, diplomacontract, creditcontract, ...

Lees hier na hoe en tot wanneer je kan (her)inschrijven voor een opleiding (= diplomacontract) of voor "losse vakken" (= creditcontract) aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Inschrijven

Klik aan wat voor jou van toepassing is:

Ik schrijf in voor een opleiding en heb reeds een UGent account

Je was vorig academiejaar reeds student aan de UGent en je wenst (opnieuw) in te schrijven voor een opleiding in diplomacontract aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde?

Ik schrijf in voor een opleiding en heb nog geen UGent account

Je was vorig academiejaar nog geen student aan de UGent en je wenst in te schrijven voor een (nieuwe) opleiding in diplomacontract aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde?

Ik schrijf in voor "losse vakken" en heb reeds een UGent account

Je was vorig academiejaar reeds student aan de UGent en je wenst (opnieuw) in te schrijven voor "losse vakken" in creditcontract aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde?

Ik schrijf in voor "losse vakken" en heb nog geen UGent account

Je was vorig academiejaar nog geen student aan de UGent en je wenst in te schrijven voor "losse vakken" in creditcontract aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde?

Deadlines

Eerste semester

Inschrijven voor het eerste semester kan t.e.m. 30 september.

Vanaf 1 oktober dien je op het einde van jouw inschrijvingsaanvraag jouw laattijdigheid te motiveren. De curriculumcommissie zal vervolgens jouw aanvraag tot laattijdig inschrijven behandelen. Meer info over laattijdig (her)inschrijven lees je hier.

Vanaf 15 november is het sowieso niet meer mogelijk om nog in te schrijven voor eerste-semester-vakken .

Tweede semester

Ook bij inschrijven voor het tweede semester dient men de procedure tot laattijdig inschrijven te doorlopen (zie hierboven).

Vanaf 1 maart is inschrijven voor tweede-semester-vakken onmogelijk.

Bevordering statutaire ambtenaren

Statutaire ambtenaren kunnen in het kader van een bevorderingsprocedure mastervakken opnemen aan de UGent.