Bijzondere studeeromstandigheden (bijzonder statuut)

Meer info over bijzondere studeeromstandigheden (topsport, mandaat, ...) aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde

Uitzonderlijke faciliteiten zijn mogelijk bij studeren onder bijzondere omstandigheden, zoals studenten met een functiebeperking, met uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden, topsporters, ...

Meer info over de verschillende categorieën, het aanvragen van het bijzonder statuut en de daarbij horende faciliteiten lees je hier na.

Je kan hiervoor ook steeds terecht bij jouw trajectbegeleider.