Bijzonder statuut voor studenten

Studenten die in aanmerking komen voor een bijzonder statuut kunnen - in functie van de reden van het bijzonder statuut - één of meerdere faciliteiten genieten.

This information in English

 

Bijzonder statuut tijdens coronacrisis
De coronacrisis stelt ons allemaal op de proef, maar ze brengt bijzondere uitdagingen met zich mee voor een aantal specifieke doelgroepen van studenten. De UGent is bekommerd om de gezondheid en het welzijn van al haar studenten en biedt daarom de studenten die voldoen aan bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een bijzonder statuut aan te vragen. Met dit statuut kan de student desgewenst aanspraak maken op onderwijs- en/of examenfaciliteiten of op logistieke ondersteuning bij de participatie aan het online onderwijs.

Categorieën

Het bijzonder statuut voor studenten kan worden toegekend op basis van

  1. Functiebeperking
  2. Erkende topsport
  3. Professionele kunstbeoefening
  4. Mandaat
  5. Uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden
  6. Student-ondernemerschap
  7. Anderstaligheid

Reglementering

Lees voor de precieze bepalingen i.v.m. het bijzonder statuut artikel 25 van het onderwijs- en examenreglement.