Bijzonder statuut voor studenten

Studenten die in aanmerking komen voor een bijzonder statuut kunnen - in functie van de reden van het bijzonder statuut - één of meerdere faciliteiten genieten.

Categorieën

Het bijzonder statuut voor studenten kan worden toegekend op basis van

  1. Functiebeperking
  2. Erkende topsport
  3. Professionele kunstbeoefening
  4. Mandaat
  5. Uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden
  6. Student-ondernemerschap
  7. Anderstaligheid

 

4 en 7 zijn niet van toepassing voor inkomende uitwisselingsstudenten.

 

This information in English

Reglementering

Lees voor de precieze bepalingen i.v.m. het bijzonder statuut artikel 25 van het onderwijs- en examenreglement.

 

 

Gerelateerde inhoud