Werkstudentstatuut

Werk je 80 uren per maand of minstens halftijds of werk je voor minstens 80 uren per maand als zelfstandige; dan kan je het statuut van werkstudent aanvragen.

Mogelijke faciliteiten

De faculteiten leggen in een facultair reglement vast welke faciliteiten je kan krijgen indien je het werkstudentstatuut hebt.

Neem zodra je de elektronische goedkeuring van je statuut hebt ontvangen, contact op met je facultaire studentenadministratie en de verantwoordelijk lesgever.

Hoe aanvragen?

Doe dit online via oasis.ugent.be

Voeg bij deze online aanvraag de nodige bewijsstukken die attesteren dat je

  • voor minstens 80 uren per maand tewerkgesteld bent;
  • of minstens halftijds werkt (50% van wat binnen betrokken arbeidssector als voltijdse tewerkstelling geldt);
  • of minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefent.

Werknemer of zelfstandige: welk bewijs?

  • Werknemer: recent tewerkstellingsattest van de werkgever waarop staat: contract van onbepaalde - of bepaalde duur met vermelding van einddatum en het aantal werkuren.
  • Zelfstandige: bewijs recente aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds.

Wanneer

De aanvraag gebeurt bij aanvang van het academiejaar (tenzij uitzonderlijke omstandigheden).

Je kan elk academiejaar een nieuwe aanvraag indienen.

Duur

Het statuut werkstudent wordt in principe verleend voor één academiejaar.

Indien je een tijdelijk tewerkstellingscontract hebt, kan je voor die duur het statuut aanvragen.

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Contact

This information in English

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's