Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Waar, wanneer, hoeUfo gebouw Gent

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
(parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid)

 

Open tijdens weekdagen van
13u tot 16u45 (ma 5/2/2018 - vr 16/2/2018 ook open in de voormiddag van 10u-12u)
(tickets 1ste inschrijving tot 16u30)

 1. Neem een ticket aan de ticketcomputer op het gelijkvloers in de foyer Ticketcomputer
 2. Wacht je beurt af
 3. Wanneer je ticketnummer verschijnt op het scherm, ga naar het juiste loket op de 1ste verdieping (alle loketten bevinden links van de trap of lift)

De telefonische helpdesk is bereikbaar op weekdagen op
+32 9 331 00 99
van 9u tot 12u

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de Privacywet van 8 december 1992

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Sluitingsdagen

 • Vrijdag 23 maart 2018 (Dies Natalis)
 • Maandag 2 april 2018 (Paasmaandag)
 • Maandag 30 april (brugdag) en Dinsdag 1 mei 2018 (Feest van de Arbeid)
 • Donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaart) en Vrijdag 11 mei 2018 (brugdag)
 • Maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)
 • Woensdag 11 juli 2018 (Feest Vlaamse Gemeenschap)
 • Maandag 16 juli 2018 t/m Vrijdag 20 juli 2018 (zomersluiting, wordt nog aangevuld)
 • Woensdag 15 augustus 2018 (OLV Hemelvaart)
 • Donderdag 1 november 2018 en Vrijdag 2 november 2018 (Allerheiligen en Allerzielen)
 • Donderdag 15 november 2018 en Vrijdag 16 november 2018 (Koningsdag en brugdag)
 • Maandag 24 december 2018 t/m Dinsdag 1 januari 2019 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 22 maart 2019 (Dies Natalis)
 • Maandag 22 april 2019 (Paasmaandag)
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)

Contact

webpagina / infoe-mail
admission admission@ugent.be
attesten attestering@ugent.be
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs UGent facultaire studentenadministratie
creditbewijs geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest attestering@ugent.be
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma diploma@ugent.be
diploma/getuigschrift duplicaat duplicaat@ugent.be
diplomasupplement facultaire studentenadministratie
diplomasupplement geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest attestering@ugent.be
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
prospect (hulp bij voorinschrijving) hulpbijprospect@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
puntenlijst geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest attestering@ugent.be
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieveranderingsformulier ingevuld (geen curriculumverandering) studieverandering@ugent.be
studieverandering: laattijdige toestemming vragen facultaire studentenadministratie
studieverandering: vragen en twijfels monitoraat/trajectbegeleider
verificatie diploma werknemer door werkgever verifications@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

in de faculteit

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

facultaire studentenadministratie

studentenadministratie@ugent.be