Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Bij ons kan je terecht voor praktische vragen over inschrijven, studentenkaart, studiegeld, diploma, …

Wij zijn open op maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u.
Je kan ons vinden aan de ronde balie in de foyer van Campus Ufo.ronde balie in foyer UFo
Je kan ons eveneens contacteren via e-mail, telefoon of chat.
Opgelet: alle inschrijvingen verlopen online via www.ugent.be/inschrijven
Nieuwe student?
Alle info over inschrijven.
Lukt je inschrijving niet? We helpen je graag verder via

Telefoon

+32 9 331 00 99 (9u - 12u)

Chat

E-mail

Webpagina (lees aub eerst deze info vooraleer te mailen of langs te komen) E-mail
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
inschrijven: vragen over online inschrijven inschrijven@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verificaties@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

 • in de faculteit
 • Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

Sluitingsdagen

 • Woensdag 1 november 2023 (Allerheiligen), Donderdag 2 november 2023 (Allerzielen) en Vrijdag 3 november 2023 (Brugdag)
 • Maandag 25 december 2023 t/m Maandag 1 januari 2024 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 22 maart 2024 (Dies Natalis)
 • Maandag 1 april 2024 (Paasmaandag)
 • Woensdag 1 mei 2024 (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 9 mei 2024 (O.H. Hemelvaart) en Vrijdag 10 mei 2024 (Brugdag)
 • Maandag 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
 • Donderdag 11 juli 2024 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) en Vrijdag 12 juli 2024 (Brugdag)
 • Maandag 22 juli 2024 t/m vrijdag 26 juli 2024 (zomersluiting; wordt nog aangevuld)
 • Donderdag 15 augustus 2024 (O.L.V. Hemelvaart) 

Adres Gebouw Ufo

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33 (= kant grote, brede gevlekte trap)
ronde balie in foyer
9000 Gent

Parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.