Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

WaarUfo gebouw

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent

Parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid

Openingsuren en sluitingsdagen

Open

TicketcomputerElke werkdag van 13u tot 16u45 (1e inschrijving tot 16u30)
Met ticket van de computer op het gelijkvloers, ga naar de juiste desk op de eerste verdieping wanneer je nummer verschijnt

(Opgelet: voor International Admission Desk / Registrar's Office: andere openingsdagen en - uren)

Gesloten

  • Vrijdag 20 maart 2020 (Dies Natalis)
  • Maandag 13 april 2020 (Paasmaandag)
  • Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)
  • Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 (O.H. Hemelvaart)
  • Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
  • Maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 24 juli 2020 (zomersluiting) (kan nog aangepast worden)

Telefoon

+32 9 331 00 99 (9u tot 12u)

Mail

WebpaginaE-mail
admission admission@ugent.be
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verifications@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

in de faculteit

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

facultaire studentenadministratie

studentenadministratie@ugent.be

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.