Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

WaarUfo gebouw

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent

 

[Update 19 maart 2020] Opgelet! Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te perken, is de studentenadministratie gesloten voor publiek t.e.m. 19 april 2020.

Contacteer ons via onderstaande chat, e-mail of via telefoon. We helpen je zoveel als mogelijk backoffice. Het opsturen van documenten (diploma’s, studentenkaarten,…) is niet mogelijk voor 19 april.

 

We benadrukken dat iedereen de maatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad moet opvolgen.

Chat

Telefoon

+32 9 331 00 99

Openingsuren en sluitingsdagen

Open

TicketcomputerTijdelijk gesloten

Gesloten

  • Maandag 13 april 2020 (Paasmaandag)
  • Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)
  • Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 (O.H. Hemelvaart)
  • Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
  • Dinsdag 23 juni 2020
  • Maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 31 juli 2020 (zomersluiting)

Mail

WebpaginaE-mail
admission admission@ugent.be
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verifications@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

  • in de faculteit
  • Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.