Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

WaarUfo gebouw

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent

Parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid

Openingsuren en sluitingsdagen

Open

 • 1 juli tot en met 20 september
  Elke werkdag van 13u tot 16u - voor studentenkaarten van 10u tot 16u.
  Zonder ticket, in de foyer op het gelijkvloers
  Opgelet: gesloten op 15 en 16 augustus.
 • 23 tot en met 27 september
  Elke werkdag van 10u tot 16u
  Zonder ticket, in de foyer op het gelijkvloers.
 • TicketcomputerVanaf 30 september
  Elke werkdag van 13u tot 16u45 (1e inschrijving tot 16u30)
  Met ticket van de computer op het gelijkvloers, ga naar de juiste desk op de eerste verdieping wanneer je nummer verschijnt

(Opgelet: voor International Admission Desk / Registrar's Office: andere openingsdagen en - uren)

Gesloten

 • Donderdag 15 augustus 2019 (Maria Tenhemelopneming) en Vrijdag 16 augustus 2019 (brugdag)
 • Vrijdag 1 november 2019 (Allerheiligen)
 • Maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand)
 • Vrijdag 15 november 2019 (Koningsdag)
 • Woensdag 25 december 2019 t/m donderdag 2 januari 2020 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 20 maart 2020 (Dies Natalis)
 • Maandag 13 april 2020 (Paasmaandag)
 • Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 (O.H. Hemelvaart)
 • Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
 • Maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 24 juli 2020 (zomersluiting)

Telefonische helpdesk

+32 9 331 00 99 (9u tot 12u)

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.

Contact

WebpaginaE-mail
admission admission@ugent.be
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verifications@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

in de faculteit

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

facultaire studentenadministratie

studentenadministratie@ugent.be