Bijzonder statuut op basis van anderstaligheid

Vereisten

 • Je bent maximaal 1 academiejaar ingeschreven in het Nederlandstalig hoger onderwijs (ook niet UGent) in een Nederlandstalige opleiding of
 • Je hebt maximum 3 jaar Nederlandstalig secundair onderwijs gevolgd.

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden

 • Via oasis.ugent.be
 • Uiterlijk op 5 november 2023 voor het 1ste semester
  Van 12 februari tot 22 maart 2024 voor het 2de semester
  Van 27 mei tot 28 juni 2024 voor de tweedekansexamenperiode
  (tenzij uitzonderlijke omstandigheden)
 • Bewijsstukken en attesten bijvoegen

Het bijzonder statuut wordt verleend voor 1 academiejaar met ingang van de beslissingsdatum en kan maximaal voor de eerste 2 aansluitende jaren aan de UGent worden toegekend.

Faciliteiten

Je kan volgende faciliteiten aanvragen:

 • 25% meer tijd voor het afleggen van een schriftelijke evaluatie
 • Gebruik van een vertalend woordenboek bij een evaluatie
 • Mogelijkheid tot ‘talige’ verduidelijking van de gestelde vraag bij een evaluatie.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

Academiejaar 2023-2024:

 • 26 april 2024 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 2 augustus 2024 voor de tweedekansexamenperiode

Academiejaar 2024-2025:

 • 5 december 2024 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 24 april 2025 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 7 augustus 2025 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is.
Weigerbare faciliteiten die niet tijdig door de betrokken verantwoordelijk lesgever(s) behandeld zijn, worden bij de start van de betreffende examenperiode automatisch goedgekeurd.
De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).
Studenten met het bijzonder statuut bij wie de verleende faciliteiten inzake onderwijs- en examenmodaliteiten niet toegepast worden, kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Contact

statuut@ugent.be

  Gerelateerde inhoud