Afspraak GIT-begeleiding bij herinschrijving huidige opleiding binnen de faculteit

Je was reeds student aan onze faculteit en wenst jouw huidige opleiding verder te zetten binnen onze faculteit?

Je kan niet zomaar lukraak kiezen bij wie je een afspraak maakt bij de start van het academiejaar (= vanaf 21 september tot begin oktober).

Bekijk goed tot welke van onderstaande categorieën je behoort en maak jouw afspraak bij de juiste persoon:

 

Studenten BPM

 • die in 2020-2021 hun 1ste bachelor zullen bissen OF een GIT met 1ste + 2de bachelorvakken willen volgen, maken een afspraak bij Tine Claeys of Erlijn Cools
 • die in 2020-2021 een GIT-traject in de hogere bachelorjaren wensen of wensen bachelor en master te combineren (dus géén GIT 1ste + 2de bachelor of GIT schakel/voorbereidingsprogramma + master), maken een afspraak bij Charlotte Torck
 • die in 2020-2021 hun schakelprogramma/voorbereidingsprogramma zullen bissen OF een GIT met schakelprogramma/voorbereidingsprogramma + mastervakken willen volgen, maken een afspraak bij Laure Janssens

Studenten EW

 • die in 2020-2021 hun 1ste bachelor zullen bissen OF een GIT met 1ste + 2de bachelorvakken willen volgen, maken een afspraak bij Ann Maes of Willy Arts
 • die in 2020-2021 een GIT-traject in de hogere bachelor-/masterjaren zullen volgen (dus géén GIT 1ste + 2de bachelor of GIT schakel/voorbereidingsprogramma + master), maken een afspraak bij Frauke Cuelenaere
 • die in 2020-2021 een hun voorbereidingsprogramma/schakelprogramma zullen bissen of een GIT met schakel/voorbereidingsprogramma + mastervakken volgen, maken een afspraak bij Laure Janssens

Studenten HIR

 • die in 2020-2021 hun 1ste bachelor zullen bissen OF een GIT met 1ste + 2de bachelorvakken willen volgen, maken een afspraak bij Ann Maes of Willy Arts
 • die in 2020-2021 een GIT-traject in de hogere bachelor-/masterjaren (of voorbereidingsprogramma) zullen volgen (dus géén GIT 1ste + 2de bachelor), maken een afspraak bij Frauke Cuelenaere

Studenten HW

 • die in 2020-2021 hun 1ste bachelor zullen bissen OF een GIT met 1ste + 2de bachelorvakken willen volgen, maken een afspraak bij Delphine François of Tine Claeys of Erlijn Cools
 • die in 2020-2021 een GIT-traject in de hogere bachelorjaren wensen te volgen of bachelor en master te wensen combineren (dus géén GIT 1ste + 2de bachelor of GIT schakel/voorbereidingsprogramma + master), maken een afspraak bij Charlotte Torck
 • die in 2020-2021 hun schakelprogramma zullen bissen of een GIT schakelprogramma + mastervakken volgen, maken een afspraak bij Laure Janssens
 • die in 2020-2021 hun voorbereidingsprogramma zullen bissen of een GIT voorbereidingsprogramma + mastervakken volgen, maken een afspraak bij Laure Janssens

Studenten TEW

 • die in 2020-2021 hun 1ste bachelor zullen bissen OF een GIT met 1ste + 2de bachelorvakken willen volgen, maken een afspraak bij Ann Maes of Willy Arts
 • die in 2020-2021 een GIT-traject in de hogere bachelor-/masterjaren zullen volgen (dus géén GIT 1ste + 2de bachelor of GIT schakel/voorbereidingsprogramma + master), maken een afspraak bij Frauke Cuelenaere
 • die in 2020-2021 hun schakelprogramma/voorbereidingsprogramma zullen bissen OF een GIT met schakelprogramma/voorbereidingsprogramma + mastervakken willen volgen, maken een afspraak bij Laure Janssens

 Studenten uit de verbredende masters MAE, MBE, MFI (Algemene Economie, Bedrijfseconomie en Fiscaliteit)