Structuur van de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management

De structuur van de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management overzichtelijk weergegeven.

Wat in geel gearceerd staat moet je altijd zelf nog toevoegen via OASIS.
De module waaruit je het vak moet toevoegen, staat telkens in de linkerkolom vermeld.

Eerste bachelor BPM - nieuw programma (voor wie startte in de bachelor in 2022-2023 of later)

Programma 1ste bachelor Bestuurskunde en Publiek Management 2023-2024
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1 Inleiding micro-economie 1 3
2 Inleiding macro-economie 2 3
3 Inleiding bestuurskunde 1 6
4 Beleidskunde 1 6
5 Inleiding management 2 5
6 Inleiding recht 2 5
7 Politicologie 1 6
8 Organisatie en ICT 2 5
9 Mens en samenleving 1 6
10 Inleiding onderzoeksmethoden 2 5
11 Geschiedenis van de staat in België 1 4
1.1.x
Duits I / Engels I / Frans I
J
3
1.1.x
Duits I / Engels I / Frans I
J
3

 

Tweede bachelor BPM - nieuw programma (voor wie startte in de bachelor in 2022-2023)

Programma 2de bachelor Bestuurskunde en Publiek Management 2023-2024
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
12 Publieke economie 1 3
13 Inleiding tot accounting voor not-for-profit en publieke sector 2 5
14 Beleidsanalyse 2 5
15 Centrale besturen 2 5
16 Publiek Management 2 5
17 Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen 1 4
18 Privaatrecht 2 4
19 Inleiding bestuursrecht 1 3
20 Politiek en beleid van de Europese Unie 1 3
21 Practicum samenleving en politiek 2 5
22 Onderzoeksmethoden kwantitatief 1 5
1.1.x
Duits II / Engels II / Frans II
J
3
1.1.x
Duits II / Engels II / Frans II
J
3
1.2
1 Seminarie beleidsdomein: vrij te kiezen
1
5
2
1 of 2
3*

  * afhankelijk van het gekozen keuzevak, kan het keuzevak meer dan 3 studiepunten bedragen

Tweede bachelor BPM (voor wie in 2021-2022 of eerder is gestart)

Programma "oude" 2de bachelor Bestuurskunde en Publiek Management 2023-2024 (enkel herinschrijven)
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
13 Publieke economie 1 3
14 Inleiding accounting voor not-for-profit en publieke sector 2 5
15 Beleidsanalyse 2 5
16 Centrale besturen 2 5
17 Publiek management 2 5
18 Privaatrecht 2 4
19 Politiek en beleid van de Europese Unie 1 3
20 Beginselen van regelgeving 2 3
21 Practicum samenleving en politiek 2 5
22 Onderzoeksmethoden kwantitatief 1 5
2.x
Duits II / Engels II / Frans II
J
3
2.x
Duits II / Engels II / Frans II
J
3
3.1
Inleiding Psychologie
1
3
3.1.1
1 of 2
3*
4 1 Seminarie beleidsdomein: vrij te kiezen 1
5

 * afhankelijk van het gekozen keuzevak, kan het keuzevak meer dan 3 studiepunten bedragen

Derde bachelor BPM

Programma 3de bachelor Bestuurskunde en Publiek Management 2023-2024
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
23 Sociaal-economisch beleid 1 5
24 Publieke financiën 1 5
25 Europese integratie en multi-level governance 1 5
26 Netwerkmanagement in de publieke sector 1 5
27 Bestuursrecht: inleiding en rechtsbescherming 1 7
28 Onderzoeksmethoden kwalitatief 2 5
29 Stage, rapportering en communicatietraining J 12
3.1
Seminarie bestuursniveau: lokale besturen
2
5
3.1
Seminarie bestuursniveau: social profit sector
2
5
3.1.1
1 of 2
3*
3.1.1
1 of 2
3*

 * afhankelijk van het gekozen keuzevak, kan/mag het keuzevak meer dan 3 studiepunten bedragen.
Indien men in de derde bachelor BPM het keuzevak van 6 studiepunten kiest, dan moet men slechts één i.p.v. twee keuzevakken opnemen in het curriculum.

2e bachelor + 3e bachelor BPM (oud programma): keuzetraject ONDERWIJS

Vanaf tweede bachelor BPM kunnen studenten kiezen voor het keuzetraject Bestuurskunde en Publiek Management OF het keuzetraject onderwijs.
Studenten die het keuzetraject BPM kiezen, volgen nadien (normaalgezien) de reguliere master BPM (60 stp).
Studenten die het keuzetraject ONDERWIJS kiezen, volgen nadien (normaalgezien) de educatieve master BPM (90 stp).

Heb je vragen over het keuzetraject, op welke manier je een educatieve master of verkorte educatieve master kan volgen, maak dan een afspraak met jouw trajectbegeleider.

Tweede bachelor BPM - traject Onderwijs

Programma 2de bachelor Bestuurskunde en Publiek Management 2023-2024 - traject Onderwijs
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
13 Publieke economie 1 3
14 Inleiding accounting voor not-for-profit en publieke sector 2 5
15 Beleidsanalyse 2 5
16 Centrale besturen 2 5
17 Publiek management 2 5
18 Privaatrecht 2 4
19 Politiek en beleid van de Europese Unie 1 3
20 Beginselen van regelgeving 2 3
21 Practicum samenleving en politiek 2 5
22 Onderzoeksmethoden kwantitatief 1 5
2.x
Duits II / Engels II / Frans II
J
3
2.x
Duits II / Engels II / Frans II
J
3
3.2
Krachtige leeromgevingen
1
6
4 1 Seminarie beleidsdomein: vrij te kiezen 1
5

 

Derde bachelor BPM - traject Onderwijs

Programma 3de bachelor Bestuurskunde en Publiek Management 2023-2024 - traject Onderwijs
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
23 Sociaal-economisch beleid 1 5
24 Publieke financiën 1 5
25 Europese integratie en multi-level governance 1 5
26 Netwerkmanagement in de publieke sector 1 5
27 Bestuursrecht: inleiding en rechtsbescherming 1 7
28 Onderzoeksmethoden kwalitatief 2 5
29 Stage, rapportering en communicatietraining J 12
3.2 Initiatie vakdidactiek economie J 6
3.2 Oriëntatiestage economie J 3
3.2.1 1 Seminarie bestuursniveau: vrij te kiezen 2 5
3.2.1
1 of 2
3*

 * afhankelijk van het gekozen keuzevak, kan/mag het keuzevak meer dan 3 studiepunten bedragen.

Master BPM

Programma master Bestuurskunde en Publiek Management 2023-2024
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1 Human resource management in overheidsorganisaties 1 5
2 Financieel management in de publieke sector 2 5
3 Publieke strategie en gedrag 1 5
4 Publieke Governance 2 4
5 Vergelijkende bestuurskunde en publiek management 2 4
6 Burger en bestuur 1 4
7 Onderzoeksmethoden toegepast in publiek management J 3
8 Overheidsinformatisering 1 5
2.1 of 2.2
1 of 2
5*
2.1 of 2.2
1 of 2
5*
3
Masterproef
J
15

 * afhankelijk van het gekozen keuzevak, kan/mag het keuzevak ook 6 studiepunten bedragen.

 Schakelprogramma BPM

Programma schakelprogramma Bestuurskunde en Publiek Management 2023-2024
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1 Inleiding bestuurskunde 1 6
2 Beleidskunde 1 6
3 Publiek management 2 5
4 Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen 1 4
5 Onderzoeksmethoden kwalitatief 2 5
6 Onderzoeksmethodologie 1 6
7 Inleiding micro-economie 1 3
8 Publieke economie 1 3
9 Inleiding tot accounting voor not-for-profit en publieke sector 2 5
10 Publieke financiën 1 5
11 Centrale besturen 2 5
12 Lokale besturen 2 5
13
Nonprofit management
2
5

 

Voorbereidingsprogramma BPM

De omvang van het voorbereidingsprogramma Bestuurskunde en Publiek Management varieert tussen 12 en 38 studiepunten.

Het gemeenschappelijk gedeelte bevat 12 studiepunten:

Gemeenschappelijk gedeelte voorbereidingsprogramma Bestuurskunde en Publiek Management 2023-2024
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1 Inleiding bestuurskunde 1 6
2 Beleidskunde 1 6

 

 Dit moet vervolgens aangevuld worden met vakken naargelang de opleiding waarin de student binnen zijn academische bachelor of master is afgestudeerd:

  • Voor de academische bachelor of master Politieke Wetenschappen: voorbereidingsprogramma 22 stp. (= module 1 + module 1.1)
bijkomstige vakken voor Bachelors/Masters Politieke Wetenschappen
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1.1
Publiek management
2
5
1.1
Inleiding tot accounting voor not-for-profit en publieke sector
2
5

 

  • Voor alle andere academische bachelors of masters: voorbereidingsprogramma 38 stp. (= module 1 + module 1.2)
bijkomstige vakken voor alle andere Academische Bachelors/Masters
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1.2
Publiek management
2
5
1.2
Inleiding micro-economie
1
3
1.2
Publieke economie
1
3
1.2
Onderzoeksmethodologie
1
6
1.2
Inleiding tot accounting voor not-for-profit en publieke sector
2
5
1.2 Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen 1
4