Foute weergaves in OASIS omwille van de programmawijziging

Omwille van de programmawijziging zullen in OASIS een aantal dingen niet correct weergegeven worden. Hou hiermee rekening bij het samenstellen van jouw GIT en pas jouw curriculum aan waar mogelijk.

Hieronder een overzicht van "foute weergaven in OASIS".

Eerste bachelor HW

 • Foute weergave in verworven studiepunten voor het vak "Economie A".
  Indien je in 2018-2019 of eerder reeds geslaagd/vrijgesteld/gedelibereerd was voor Economie A van 4 studiepunten, dan zal OASIS dat nu weergeven voor het vak Economie A van 6 studiepunten. Jouw credit/vrijstelling/deliberatie is uiteraard slechts geldig voor het vak aan 4 studiepunten. Weet dus dat je niet ineens voor 2 extra studiepunten credits hebt verworven!
  Oplossing: Je hoeft hiervoor zelf niets aan te passen in OASIS. De FSA of trajectbegeleider zullen de studiepunten van dit vak bij de controle van jouw curriculum aanpassen zodat dit de realiteit opnieuw weergeeft.
 • Foute weergave in verworven studiepunten voor het vak "Informatica voor bedrijfskundigen".
  Indien je in 2018-2019 of eerder reeds geslaagd/vrijgesteld/gedelibereerd was voor Informatica voor bedrijfskundigen van 5 studiepunten, dan zal OASIS dat nu weergeven voor het vak Informatica voor bedrijfskundigen van 6 studiepunten. Jouw credit/vrijstelling/deliberatie is uiteraard slechts geldig voor het vak aan 5 studiepunten. Weet dus dat je niet ineens voor een extra studiepunt credits hebt verworven!
  Oplossing: Je hoeft hiervoor zelf niets aan te passen in OASIS. De FSA of trajectbegeleider zullen de studiepunten van dit vak bij de controle van jouw curriculum aanpassen zodat dit de realiteit opnieuw weergeeft.
 • Niet kunnen toevoegen van een keuzevak in eerste bachelor (als overgangsmaatregel ter compensatie van het wegvallen van de derde taal).
  Sommige studenten die als overgangsmaatregel een extra keuzevak opnemen in de eerste bachelor (ter compensatie van het wegvallen van de derde taal), zullen dit keuzevak zelf niet kunnen toevoegen in OASIS. Meer specifiek gaat dit om studenten die nog meer dan 30 studiepunten moeten afwerken binnen de eerste bachelor.
  Oplossing: In het OPMERKINGENSCHERM in OASIS (zie punt 8 in voorleggen van jouw curriculum in oasis) tik je in welk keuzevak je wil opnemen in eerste bachelor HW (ter vervanging van de derde taal).

Tweede bachelor HW

Normaal gezien geen foute weergaven in OASIS.

Derde bachelor HW

 • Foute weergave nog af te werken vak "Business Intelligence".
  Indien je in 2018-2019 of eerder reeds geslaagd/vrijgesteld/gedelibereerd was voor "Economie van de Europese Integratie", dan geldt als overgangsmaatregel dat je het nieuwe vak "Business Intelligence" niet meer hoeft af te leggen. OASIS zal dit vak echter wél nog weergeven in jouw curricululm als af te leggen vak.
  Oplossing: verwijder simpelweg het vak "Business Intelligence" uit jouw curriculum en vermeld in het OPMERKINGENSCHERM in OASIS (zie punt 8 in voorleggen van jouw curriculum in oasis) dat je in het verleden reeds geslaagd/vrijgesteld/gedelibereerd was voor "Economie van de Europese Integratie". De FSA of trajectbegeleider zal bij de controle van jouw curriculum Economie van de Europese Integratie en de daarbij horende verworven credit opnieuw toevoegen aan jouw curriculum, zodat dit de realiteit opnieuw weergeeft.

 Master HW

 • Foute weergave in verworven studiepunten voor het de "Stage".
  Indien je in 2018-2019 of eerder reeds geslaagd/vrijgesteld/gedelibereerd was voor de Stage van 9 studiepunten, dan zal OASIS dat nu weergeven voor het vak Stage van 12 studiepunten. Jouw credit/vrijstelling/deliberatie is uiteraard slechts geldig voor het vak aan 9 studiepunten. Weet dus dat je niet ineens voor 3 extra studiepunten credits hebt verworven!
  Oplossing: Je hoeft hiervoor zelf niets aan te passen in OASIS. De FSA of trajectbegeleider zullen de studiepunten van dit vak bij de controle van jouw curriculum aanpassen zodat dit de realiteit opnieuw weergeeft.
 • Geen weergave reeds verworven credit van het vroegere keuzevak.
  Indien je in 2018-2019 of eerder reeds geslaagd/vrijgesteld was voor het keuzevak binnen de master, dan zal OASIS de verworven credit/vrijstelling niet weergeven in jouw curriculumscherm
  Oplossing: Je hoeft hiervoor zelf niets aan te passen in OASIS. Het keuzevak en de verworven credit blijft nog steeds opgenomen in het deliberatiepakket en zal nog steeds vermeld worden op jouw diplomasupplement.

 Schakelprogramma HW

 • Foute weergave nog af te werken vak "Business Intelligence".
  Indien je in 2018-2019 of eerder reeds geslaagd/vrijgesteld was voor "Informatiemanagement", dan geldt als overgangsmaatregel dat je het nieuwe vak "Business Intelligence" niet meer hoeft af te leggen. OASIS zal dit vak echter wél nog weergeven in jouw curricululm als af te leggen vak.
  Oplossing: verwijder simpelweg het vak "Business Intelligence" uit jouw curriculum en vermeld in het OPMERKINGENSCHERM in OASIS (zie punt 8 in voorleggen van jouw curriculum in oasis) dat je in het verleden reeds geslaagd/vrijgesteld was voor "Informatiemanagement". De FSA of trajectbegeleider zal bij de controle van jouw curriculum Informatiemanagement en de daarbij horende verworven credit opnieuw toevoegen aan jouw curriculum, zodat dit de realiteit opnieuw weergeeft.

Voorbereidingsprogramma HW

 • Foute weergave nog af te werken vak "Business Intelligence".
  Indien je in 2018-2019 of eerder reeds geslaagd/vrijgesteld was voor "Informatiemanagement", dan geldt als overgangsmaatregel dat je het nieuwe vak "Business Intelligence" niet meer hoeft af te leggen. OASIS zal dit vak echter wél nog weergeven in jouw curricululm als af te leggen vak.
  Oplossing: verwijder simpelweg het vak "Business Intelligence" uit jouw curriculum en vermeld in het OPMERKINGENSCHERM in OASIS (zie punt 8 in voorleggen van jouw curriculum in oasis) dat je in het verleden reeds geslaagd/vrijgesteld was voor "Informatiemanagement". De FSA of trajectbegeleider zal bij de controle van jouw curriculum Informatiemanagement en de daarbij horende verworven credit opnieuw toevoegen aan jouw curriculum, zodat dit de realiteit opnieuw weergeeft.
 • Foute weergave in verworven studiepunten voor het vak "Economie A".
  Indien je in 2018-2019 of eerder reeds geslaagd/vrijgesteld was voor Economie A van 4 studiepunten, dan zal OASIS dat nu weergeven voor het vak Economie A van 6 studiepunten. Jouw credit/vrijstelling/deliberatie is uiteraard slechts geldig voor het vak aan 4 studiepunten. Weet dus dat je niet ineens voor 2 extra studiepunten credits hebt verworven!
  Oplossing: Je hoeft hiervoor zelf niets aan te passen in OASIS. De FSA of trajectbegeleider zullen de studiepunten van dit vak bij de controle van jouw curriculum aanpassen zodat dit de realiteit opnieuw weergeeft.