Lessenroosters

Lessenroosters in academiejaar 2020-2021

Anders dan de voorbije academiejaren is het zo dat elke student voortaan voor elk vak in een bepaalde groep zijn lessen zal volgen (dus ook voor vakken met bvb. enkel hoorcollege). Omwille van de veiligheidsmaatregelen inzake corona is het dan ook belangrijk dan elke student zich aan deze groepsindeling houdt.

Dit zorgt er echter voor dat het samenstellen van jouw lessenrooster in 2020-2021 een complex gegeven wordt. Neem daarom alle info m.b.t. de lessenroosters en vooral m.b.t. de groepsindeling grondig door!

Algemeen lessenrooster

Een algemeen lessenrooster kan je steeds raadplegen via http://studiegids.ugent.be.

Filter op faculteit Economie en Bedrijfskunde en selecteer vervolgens je opleiding. Bij jouw opleidingspagina klik je rechts bovenaan  op 'lesrooster 1ste semester' of 'lesrooster 2de semester'.

Let op: Het lessenrooster voor het 1ste semester komt op 15 september rond 17u00 online.

Het algemene lessenrooster lees je als volgt:

  • in de kolom "weken" zie je in welke lesweken er lesactiviteiten doorgaan
  • in de kolommen "maandag t.e.m. zaterdag" zie je op welke momenten van de week de lesactiviteiten doorgaan
  • in de kolom "groep" zie je voor welke groepen die lesactiviteiten doorgaan
  • in de kolom "werkvorm" zie je het type werkvorm
  • in de kolom "opmerkingen" zie je of het een online activiteit betreft
  • in de kolom "lokaal" zie je de leslocatie (in geval het een on-campus activiteit betreft)

Persoonlijke lessenrooster

Jouw persoonlijke lessenrooster dien je via Centauro te configureren, aan de hand van de opleidingsonderdelen die je opneemt in uw curriculum en de daarbij horende groepsindeling. Enkel zo kan je per week zien wanneer je on-campus verwacht wordt, dan wel online de lessen dient te volgen of taken dient te maken.

Je geeft voor elk vak je groepsnummer in en daarna kan je in ‘mijn kalender’  je persoonlijk lessenrooster bekijken, afdrukken en exporteren naar je elektronische kalender (via iCal).

Let op: vooraleer je jouw persoonlijke lessenrooster kan configureren, dien je eerst alle info grondig door te nemen m.b.t. de groepsindeling!

Hoe je jouw persoonlijke lessenrooster kan configureren kan je hier nalezen: configuratie lessenrooster in Centauro

Merk je in je lessenrooster op dat je niet voldoende tijd hebt om je te verplaatsen tussen een on campus en online les, bezoek dan een werkplek of studieplek om de online les te volgen via: https://blokmap.be/

Bekijk eveneens onderstaand instructiefilmpje over hoe je in Centauro jouw lessenrooster kan configureren: