Info bij ziekte / overmacht bij een examen

Info over de te volgen procedure bij ziekte of overmacht bij een examen

Indien je ziek bent of wegens uitzonderlijke omstandigheden niet kan deelnemen aan een examen én tevens kans wenst te hebben op een inhaalexamen, moet je volgende zaken in orde brengen:

Stap 1 : Verwittigen

Onmiddellijk en vóór de aanvang van het examen (enkel in uitzonderlijke omstandigheden wordt een laattijdige melding aanvaard) breng je de betrokken docent én de facultaire studentenadministratie op de hoogte via EMAIL. Verdere afspraken stem je onderling af met de betrokken docent.

  • Let wel op: een inhaalexamen is een gunst, toegestaan door de docent en dus geen recht. De verantwoordelijk lesgever bekijkt de mogelijkheden en brengt jou nadien op de hoogte. Het inhaalexamen dient plaats te hebben binnen de betreffende examenperiode.
  • Stap 1 en 2 kunnen uiteraard gecombineerd worden als je reeds over een bewijsstuk beschikt

 

Stap 2 : Indienen gegevens en doktersbriefje

Bij voorkeur zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 24 uur na de aanvang van het examen, bezorg je het afwezigheidsattest in 1 mail aan:

1. de betrokken docent (e-mailadres op te zoeken via http://telefoonboek.ugent.be/nl)

2. de facultaire studentenadministratie (fsa.eb@ugent.be) in kopie (cc) van dit bericht

 

Je plaatst in jouw bericht minstens volgende gegevens:

------------ Mijn gegevens ------------

Jouw naam (achternaam + voornaam): …

Jouw studentennummer: …

Jouw opleiding (en afstudeerrichting): …

------------Mijn afwezigheid------------

Periode van ziekte: van … tot …

Het examen (de examens) waarop je afwezig bent: …

Datum van het examen: …

 

VERGEET NIET: In bijlage van deze mail moet je een duidelijke scan/foto van het doktersbriefje/bewijsstuk toevoegen.

 

Stap 3 : Het origineel bewijstuk

Het originele bewijsstuk kan opgevraagd worden door de FSA. Gelieve dit goed te bewaren.

 

Corona omstandigheden

Bijzonder statuut omwille van corona omstandigheden — Studentenportaal (ugent.be)