Info over afwezigheid op een examen

Info over de te volgen procedure bij afwezigheid op een examen

Afwezigheid omwille van ziekte of persoonlijke omstandigheden 

Indien je omwille van ziekte, een overlijden in je nabije omgeving of andere onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden niet kan deelnemen aan een examen én je graag beroep wil doen op een inhaalexamen, dan moet je onderstaande stappen doorlopen. Bekijk eerst in artikel 75 van het Onderwijs- en examenreglement of de omstandigheid waardoor jij niet aan het examen kunt deelnemen een gegronde reden is voor afwezigheid.

Stap 1 : Verwittigen

Onmiddellijk en vóór de aanvang van het examen (enkel in uitzonderlijke omstandigheden wordt een laattijdige melding aanvaard) breng je de betrokken lesgever én het examensecretariaat (facultaire studentenadministratie) op de hoogte via EMAIL. Verdere afspraken stem je onderling af met de betrokken docent.

  • Let wel: de lesgever kan een inhaalexamen weigeren indien het materieel onmogelijk is om binnen dezelfde examenperiode een inhaalexamen te organiseren. Bovendien is een lesgever niet verplicht om meer dan 1 inhaalexamen te voorzien, dus wanneer ook de datum van het inhaalexamen jou niet past heb je geen recht op nog een alternatieve datum.
  • Stap 1 en 2 kunnen uiteraard gecombineerd worden als je reeds over een bewijsstuk beschikt.

 

Stap 2 : Indienen gegevens en doktersbriefje

Bij voorkeur bij melden van de aanwezigheid, maar indien niet mogelijk zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 3 werkdagen na de aanvang van het examen, bezorg je het afwezigheidsattest in 1 mail aan:

1. de betrokken lesgever (e-mailadres op te zoeken via https://research.ugent.be)

2. de facultaire studentenadministratie (fsa.eb@ugent.be) in kopie (cc) van dit bericht

Het ziekte-attest dient uiterlijk te zijn uitgeschreven de dag van het examen. Post-factum-attesten worden niet aanvaard als geldig afwezigheidsattest (ook dixit-attesten, waarbij je niet onderzocht werd, gelden niet).

Je plaatst in jouw bericht minstens volgende gegevens:

------------ Mijn gegevens ------------

Jouw naam (achternaam + voornaam): …

Jouw studentennummer: …

Jouw opleiding (en afstudeerrichting): …

------------Mijn afwezigheid------------

Periode van afwezigheid: van … tot …

Het examen (de examens) waarop je afwezig bent: …

Datum van het examen: …

 

VERGEET NIET: In bijlage van deze mail moet je een duidelijke scan/foto van het doktersbriefje/bewijsstuk toevoegen.

 

Stap 3 : Het origineel bewijsstuk

Het originele bewijsstuk legt u voor aan de toezichter op het moment dat u deelneemt aan het inhaalexamen.

FSA kan random attesten opvragen. Gelieve dit dus goed te bewaren, tot op het einde van het volgende academiejaar.