Info over examens en deliberaties

Algemene examenrichtlijnen

De algemene examenrichtlijnen vind je hier.

Deliberatiedata

De deliberatiedata worden vastgelegd in de academische kalender.

Deliberatieregels

Algemene info over de deliberatieregels lees je hier.

Examencommissie

Alle info over examencommissies is terug te vinden onder Afdeling II - Examencommissies in het Onderwijs- en Examenreglement.

Meer info over de examencommissie aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde vind je hier.

Examenkansen

Alle info over examenkansen is terug te vinden in artikel 55 van het Onderwijs- en Examenreglement.

Examenperiode

De officiële start- en einddata van de examenperiodes zijn vastgelegd in de academische kalender.

Examenresultaten

De examenresultaten worden bekend gemaakt via de data vastgelegd in de academische kalender.

Examensecretariaat

Contacteer het examensecretariaat in geval van ziekte, overmacht, niet deelname, stopzetten van examens of bij wijzigingen in de examenregeling. Meer info: examensecretariaat.

Feedback

De feedback wordt vastgelegd conform de bepalingen in artikel 60 "feedback en inzage van examen" in het Onderwijs- en Examenreglement.

Plagiaat

Plagiaat wordt aan de UGent beschouwd als een vorm van fraude en een onregelmatigheid, die overeenkomstig het Onderwijs- en Examenreglement gesanctioneerd wordt.  Als plagiaat wordt beschouwd: het presenteren als een oorspronkelijk product en onder eigen naam van (gedeelten van) een bron zonder bronvermelding. Plagiaat kan betrekking hebben op verschillende vormen van producten zoals tekst (schriftelijk, mondeling), beeld (foto’s, film, grafieken, schema’s, figuren…), muziek, databestand, structuur, gedachtegang, ideeëngoed.

Meer info over plagiaat is vastgelegd in de facultaire aanvullingen op het Onderwijs- en Examenreglement.

Niet-deelnemen aan een examen

  • Als je niet wenst deel aan het examen, hoef je in principe niets te doen. Het is echter wel aan te raden uit beleefdheid de verantwoordelijk lesgever hiervan op de hoogte te brengen. Op het puntenbriefje wordt de score ‘AFWEZIG' vermeld.
  • In geval je het examen inkijkt en indient zonder iets in te vullen of indien je "pro forma" indient (aanwezig bent en enkel aftekent), wordt 0/20 vermeld op het puntenbriefje.

Ziekte / overmacht tijdens examens

Meer info over wat te doen bij ziekte tijdens examens vind je hier.

Ombudsdienst

Je kan bij de facultaire ombudspersonen terecht met klachten over de toepassing van het onderwijs- en examenreglement en over situaties die je als onbillijk ervaart, zowel binnen het gewone onderwijsgebeuren als in verband met examens of andere vormen van evaluatie. Meer info: ombudspersonen.

Onderwijs- en examenreglement

Het onderwijs- en examenreglement van de UGent is terug te vinden via www.ugent.be/oer

Proclamatiedata

De proclamatiedata worden vastgelegd in de academische kalender.

Wie afstudeert in een masteropleiding, wordt ook officieel geproclameerd tijdens de plechtige proclamaties eind september/begin oktober. Bekijk hier de data voor de plechtige proclamaties.