Deliberatie

Slagen

Een deliberatiepakket is een vastgelegd geheel van opleidingsonderdelen waarover wordt gedelibereerd (enkel bij diplomadoelcontract). Deliberatiepakketten worden chronologisch samengesteld, zo goed mogelijk aansluitend bij het voltijdse modeltraject van de opleiding.

 • Slagen voor een deliberatiepakket: je bent voor alle opleidingsonderdelen van je deliberatiepakket geslaagd (d.w.z. voor alle vakken minstens 10/20 of 'geslaagd' hebt behaald of een vrijstelling hebt verkregen)
 • Slagen voor een opleiding: je bent geslaagd voor alle deliberatiepakketten van die opleiding en/of hebt voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs behaald of een vrijstelling verkregen

Opgelet: je moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot de opleiding, zo niet ben je 'onontvankelijk', waardoor je niet kàn slagen. Bovendien moet je ingeschreven zijn voor de betrokken opleiding via diplomadoelcontract.

Deliberatie

De term delibereren verwijst naar het nemen van studievoortgangsbeslissingen en kan verschillende ladingen dekken (zie hieronder). De examencommissie heeft deliberatiebevoegdheid.

Tolerantieregels ('deliberatieregels')

 1. Tolerantie van tekorten in het 1ste deliberatiepakket ('1ste jaar') van een bacheloropleiding (artikel 67 OER)

  In bepaalde gevallen wordt in het 1ste deliberatiepakket ('1ste jaar') bachelor afgeweken van de algemene regel om te slagen (dus 10/20 behalen voor elk opleidingsonderdeel) en worden bepaalde tekorten door de vingers gezien (tolerantie). In dat geval word je geslaagd verklaard door de examencommissie, maar je krijgt wel geen creditbewijs voor de vakken waarvoor je minder dan 10/20 behaalde. Die studiepunten krijg je dus ook niet bij je leerkrediet opgeteld.

  • Je 1ste deliberatiepakket bevat enkel opleidingsonderdelen van het 1ste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding.
  • Het tekort om te slagen voor 1 of 2 opleidingsonderdelen bedraagt maximaal 1% van het gewogen totaal van het deliberatiepakket - zonder de vrijstellingen - waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd.
  • Je hebt voor de betreffende opleidingsonderdelen de meest recente examenkans benut.
  • Je hebt voor alle opleidingsonderdelen minstens 8/20.
  • Je hebt voor maximaal 2 opleidingsonderdelen minder dan 10/20.
  • Je hebt een totaal van minimaal 50%.

  Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend.

  De tolerantie kan maximaal 1% bedragen, wat betekent dat in een deliberatiepakket van 60 studiepunten maximaal 12 punten kunnen worden getolereerd:

  • bv. één tekort voor een vak met 12 studiepunten; één 9/20
  • bv. twee tekorten voor vakken met 6 studiepunten; één 8/20 of twee keer 9/20

  Wie drie keer 9/20 of één keer 7/20 behaalde in een deliberatiepakket van 60 studiepunten, komt helemaal niet in aanmerking voor tolerantie.

  Voorbeeld van tolerantie

  Onderstaand schema toont hoe de tolerantieregels worden toegepast aan de UGent in het eerste jaar bachelor. In dit voorbeeld zal de eerstejaarsstudent met een 8/20 én een 9/20 toch geslaagd worden verklaard voor het deliberatiepakket: totaal > 50 %, max. 2 tekorten voor max. 1 % van het gewogen maximum nl. 12 punten.

  Voorbeeld tolerantieregels

 2. Tolerantie van tekorten in een afstudeerjaar van een opleiding (artikel 71 OER)


  Ook in het laatste jaar van een opleiding kan je ondanks tekorten slagen indien je bent ingeschreven voor een afstudeerjaar van een bachelor, schakel- of voorbereidingsprogramma, master na bachelor, master na master én je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt alle nog resterende opleidingsonderdelen om te kunnen slagen voor de betreffende opleiding in je curriculum opgenomen.
  • Je hebt voor alle opleidingsonderdelen minimaal 8/20 behaald.
  • Je hebt voor maximaal 2 opleidingsonderdelen minder dan 10/20 behaald.
  • Je hebt voor de betreffende opleidingsonderdelen de meest recente examenkans benut.
  • Het tekort om te slagen voor 1 of 2 opleidingsonderdelen bedraagt maximaal 6 gewogen punten, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd.
  • Deze tolerantie geldt niet voor de masterproef en de verplichte stages.

  Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend.

Contact

Facultaire studentenadministratie

Gerelateerde inhoud