Plechtige proclamaties

Data 2024

De plechtige proclamaties van 2024 vinden plaats op vrijdag 11 oktober 2024 en zaterdag 12 oktober 2024. Een concrete verdeling per afstudeerrichting is beschikbaar vanaf 01/06/2024. 

Toga en cap

Alle afgestudeerden worden uitgenodigd om tijdens de ceremonie een mastertoga te dragen. Je kan de toga kosteloos ontlenen voor de duur van de plechtigheid. Gelieve uiterlijk een half uur vóór de ceremonie een toga af te halen in het Ufo (aan de ingang van het auditorium). Er wordt gevraagd je identiteitskaart als waarborg af te geven. De cap wordt je door door de universiteit geschonken. Verdere informatie hierover ontvang je later via e-mail.

Afhalen diploma

Na de plechtige proclamatie haal je ook jouw diploma af. Wie niet aanwezig kan zijn op de uitreiking, kan volmacht geven om het diploma af te halen. Niet-afgehaalde diploma's kan je enkele dagen later ophalen bij de afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's (UFO), tijdens de openingsuren. Meer info daarover kan je hier terugvinden. 

Volmacht formulier afhalen diploma

Locatie

De plechtige proclamatie vindt plaats in het Ufo-gebouw van de Universiteit Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent).

Inschrijven

Inschrijven voor de plechtige proclamatie is verplicht. Je mag maximaal drie personen meebrengen naar de plechtige proclamatie.

Foto's

    Bekijk na jouw proclamatie de foto's van 2023 en alle vorige jaren in het online fotoalbum.

    Contact