Begeleiding voor 1ste bachelorstudenten na afloop van de 2de zittijd

Doe ik verder met mijn huidige studies? Wat moet ik veranderen aan mijn studieaanpak? Welke nieuwe opleiding kan ik overwegen?

Allemaal vragen waar studenten met tegenvallende herexamens mee worstelen. Hieronder vind je een actieplan. Deze acties helpen je om de juiste beslissingen te nemen.

Stap 1: Ga naar de georganiseerde feedback

Voor alle vakken wordt er feedback voorzien door de verantwoordelijke lesgever (niet door het monitoraat). Het monitoraat heeft de feedbackmomenten van het 1ste bachelorjaar voor jou opgesomd in één overzicht per opleiding. Dat overzicht plaatsten we op de Minerva-site van het Monitoraat onder ‘documenten’  > de map van jouw opleiding > ‘feedback’.  Opgelet, de feedbackmomenten vallen meteen na de puntenbekendmaking of op de dag(en) erna.

Het is heel belangrijk dat je naar de feedback gaat. Hier leer je niet alleen wat er voor jou precies is misgegaan op het examen. Je komt er ook meer te weten over de manier van verbeteren, over wat een professor precies verwacht van een antwoord,… Op basis van die feedback kan je beter inschatten of er voor jou nog ruimte tot verbetering is in je resultaat.

Stap 2: Evalueer, reflecteer en zet de nodige stappen

Zet voor jezelf op een rij waar het is fout gelopen:

  • Heb je voldoende gestudeerd?
  • Was je interesse en motivatie voor je opleiding groot genoeg?
  • Heb je de juiste studiemethode gehanteerd?
  • Wat heb je geleerd uit de feedback door de lesgevers?
  • Waren er onvoorziene omstandigheden die je studies bemoeilijkt hebben?

Aan de hand van de antwoorden die je formuleert op bovenstaande vragen, kan je voor jezelf beslissen of je je huidige studies verder zet of niet.

Ons advies: indien je in je huidige studies een bindende voorwaarde (check hiervoor je puntenbriefje op OASIS) opliep is het aangewezen om een heroriëntering te overwegen. Het verderzetten van je studies onder een bindende voorwaarde houdt immers risico’s in voor je leerkrediet, een mogelijke weigering in de opleiding,…

 

Is het duidelijk voor jou dat je een nieuwe opleiding zal starten buiten onze faculteit, dan kan je best zo snel mogelijk een afspraak maken bij je nieuwe faculteit of nieuwe onderwijsinstelling. Zij kunnen je correct informeren omtrent vrijstellingen, inschrijvingsprocedure, mogelijk traject,…

Stap 3: Adviesgesprek bij het monitoraat i.v.m. haalbaarheid van het verderzetten van je huidige studies

Overweeg je na het doorlopen van bovenstaande stappen om je huidige studies verder te zetten OF overweeg je een studieverandering binnen onze faculteit, dan kan je hierover op gesprek komen bij één van de medewerkers van het monitoraat:

 

Klik hier indien je je huidige opleiding wil verder zetten via een bis-jaar of via een GIT (geïndividualiseerd traject met vakken van 1ste en 2de bachelor).

Klik hier indien je een andere opleiding binnen dezelfde faculteit overweegt (bijv. overstap van 1ste bachelor EW/TEW/HIR naar HW).

 

Heb je andere vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.