Alles over trajectbegeleiding

De trajectbegeleiders

geven informatie over:

 • opleidingen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • keuzemogelijkheden binnen een opleiding (keuzevakken, afstudeerrichtingen,…)
 • programmawijzigingen binnen een opleiding
 • bijzonder statuut en werkstudentenstatuut
 • onderwijs- en examenreglement, leerkrediet, studievoortgangsbewaking,…
 • verder studeren vs arbeidsmarkt

begeleiden je bij:

 • het samenstellen van een geïndividualiseerd traject (GIT) binnen jouw opleiding
 • het kiezen uit de verschillende soorten contracten (diplomacontract, creditcontract, examencontract)
 • het opstellen van een vrijstellingsaanvraag
 • het heroriënteren naar een andere opleiding
 • het evalueren van jouw studievoortgang

zijn eerstelijnshulp bij:

allerhande problemen die van invloed zijn op je studies. Ze zullen je, indien nodig, gericht doorverwijzen naar bevoegde diensten, bijvoorbeeld:

  • studiebegeleiders
  • ombudspersoon
  • sociale dienst
  • studentenpsychologen
  • studentenartsen

   

  Binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn er voor de verschillende opleidingen drie trajectbegeleiders werkzaam.