Alles over trajectbegeleiding

De trajectbegeleiders

geven informatie over:

 • de opleidingen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • de keuzemogelijkheden binnen een opleiding (keuzevakken, afstudeerrichtingen,…)
 • programmawijzigingen binnen een opleiding
 • bijzonder statuut en werkstudentenstatuut
 • het onderwijs- en examenreglement, leerkrediet, studievoortgangsbewaking,…

begeleiden studenten bij:

 • het samenstellen van een geïndividualiseerd traject (GIT) binnen hun opleiding
 • het kiezen uit de verschillende soorten contracten (diplomacontract, creditcontract, examencontract)
 • het opstellen van een vrijstellingsaanvraag
 • het heroriënteren naar een andere opleiding
 • het evalueren van de studievoortgang

zijn eerstelijnshulp bij:

allerhande problemen die van invloed zijn op de studie en het studeren. Ze zullen je gericht doorverwijzen naar bevoegde diensten, bijvoorbeeld:

  • studiebegeleiders
  • professoren en assistenten
  • ombudspersoon
  • centrale studieadviseurs
  • sociale dienst
  • studentenpsychologen
  • studentenartsen

   

  Binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn er voor de verschillende opleidingen drie trajectbegeleiders werkzaam.