Stage Handelswetenschappen

  • Binnen de opleiding Handelswetenschappen is een verplichte stage van 12 studiepunten voorzien in de Master.
  • Voor verdere communicatie en informatie omtrent de stage worden jullie ten gepasten tijde doorverwezen naar de voorbereidingscursus op Ufora. Deze wordt opgestart in de maand februari van het academiejaar voorafgaand aan het jaar van de stage.
  • Masterstudenten HW worden na correcte inschrijving bij aanvang van het academiejaar automatisch toegevoegd aan de juiste cursussite op Ufora.
  • Voor een buitenlandse stage is het aan te raden dat je, in afwachting van de voorbereidingscursus op Ufora, controleert of je een beurs kan aanvragen.