Stage Handelswetenschappen

  • Binnen de opleiding Handelswetenschappen is een verplichte stage van 12 studiepunten voorzien in de Master.
  • Voor verdere communicatie en informatie omtrent de stage worden jullie ten gepasten tijde doorverwezen naar de voorbereidingscursus op Ufora (Voorbereiding stage in de master Handelswetenschappen - FX00006). Deze wordt opgestart in de maand februari van het academiejaar voorafgaand aan het jaar van de stage.
  • Masterstudenten HW worden na correcte inschrijving bij aanvang van het academiejaar automatisch toegevoegd aan de juiste cursussite op Ufora.
  • Voor een buitenlandse stage is het aan te raden dat je, in afwachting van de voorbereidingscursus op Ufora, controleert of je een beurs kan aanvragen.