Infrastructure / Material

 Recommend Books:

  • Aelterman, N.,  De Muynck, G. J., Haerens, L., Vande Broek G., & Vansteenkiste, M. (2017). (in Dutch) Motiverend coachen in de sport. Gent: Acco.
  • Haerens, L., Permentier, V., Tallir, I., Verstraete, S., Vonderlynck, V. (2017). (in Dutch) Inspireren en bewegen. Aan de slag met ondersteunende rollen in de les Lichamelijke Opvoeding. Acco.

Online programs:
  • Observation tool for need-supportive behaviors (Haerens et al., 2012).
  • Observation tool for need-thwarting behaviors (Van den Berghe et al., 2013)

Useful online tool: