Biologische dosimetrie

Nationaal referentielaboratorium voor biologische dosimetrie in het kader van beroepsmatige, medische en accidentele blootstelling aan ioniserende straling

Biologische dosimetrie is de detectie en de kwantificatie van een eventuele blootstelling aan ioniserende straling.

Biodosimetrie-analyses

Cytogenetische biodosimetrie-analyses (micronucleus en dicentrische chromosoomaberratie-test) worden uitgevoerd op bloedstalen om de frequentie van chromosomale aberraties te bepalen. Deze snelle en gestandaardiseerde methoden kunnen worden uitgevoerd voor individuele dosisinschatting of bij grootschalige stralingsongevallen.

 

  • erkend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) om dosisevaluatie te verstrekken na stralingsongevallen
  • Partner in het RENEB  - Europees netwerk voor biologische dosimetrie
  • Genotoxiciteitstesten voor industriële partners

Contact

 

  • Prof. dr. Anne Vral

09 332 51 29

  • Prof. dr. ir. Ans Baeyens 

09 332 49 19