Ghent Advanced Therapies and Tissue Engineering

GATE, een U(Z)Gent-platform van expertise in cel- en weefselengineering

Wetenschappers van de UGent namen het initiatief om een samenwerkingsverband met eigen benaming op te richten met als doel GATE-gerelateerd onderzoek binnen UGent, UZ Gent, imec en VIB in kaart brengen en ondersteunen.

Het GATE-platform bevordert multidisciplinaire samenwerkingen om wetenschappelijke doorbraken te versnellen, financiering te vergemakkelijken en de positieve zichtbaarheid van cel- en weefseltechnologie bij U(Z)Gent te vergroten.

Wat is GATE-relateerd onderzoek?

De term GATE-gerelateerd onderzoek verwijst naar methoden en technieken, alsook het ontwikkelingen ervan, voor het fabriceren en het bestuderen van gen-, cel- en weefselproducten met toepassingen in de volgende domeinen:

 • biomedisch onderzoek
 • bio-engineering (bv. kunstmatige organen, organ-on-a-chip)
 • klinische toepassingen, zoals gen-, cel- en weefseltherapieën, die als doel hebben biologische functies te herstellen, wijzigen, vervangen of compenseren, en/of cellen of organen te regenereren bij zieke of gewonde patiënten.

Meer specifiek, GATE-gerelateerd onderzoek omvat:

 • Stamceltechnologie, celbiologie en onderzoek naar celdifferentiatie, cel-cel communicatie en cel-matrix interacties
 • Ontwikkeling van (bio)materialen en technologieën voor de verwerking of behandeling ervan (additive manufacturing, bioprinting, electrospinning)
 • Ontwikkeling en gebruik van tools en (high throughput) technologieën om genen, cellen, 2D/3D celculturen en organoïden, weefsels en organen te construeren, manipuleren of analyseren (inclusief, maar niet beperkt tot, genoom editing, nucleïnezuur delivery systemen, single cell sequencing, transcriptomics, proteomics, bioinformatics, high-content imaging, biosensoren, microfluïdics, machine learning, computer modellering)
 • Ontwikkeling van kunstmatige organen (inclusief organ- en body-on-chip), weefsels, organoïden, (stam)cellen en subcellulaire structuren als representatieve modellen voor het bestuderen van ziektes, voor farmaceutische toepassingen (geneesmiddelenonderzoek, toxiciteitstesten) of diagnostiek in gepersonaliseerde geneeskunde.
 • Onderzoek, klinische ontwikkeling en GMP-conforme productie van ATMP voor gen-, cel- en weefseltherapieën om ziekten of verwondingen te voorkomen, behandelen, genezen of diagnosticeren.

Bestuur

 • prof. dr. Blondeel en dr. Depypere
 • prof. dr. Bart Leroy (Vakgroep Hoofd en Huid)
 • prof. Dr. Linos Vandekerckhove (Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie)
 • prof. dr. Robrecht Raedt (Vakgroep Hoofd en Huid)
 • prof. dr. Sandra Van Vlierberghe (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie)

en IOF business developers:

 • dr. An Van Den Bulcke (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie)
 • dr. Tim Desmet (Decanaat faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)