Veelgestelde vragen omtrent lichaamsafstand

Wie kan zijn lichaam schenken?

Voor welke doeleinden wordt het lichaam gebruikt?

Wat gebeurt er met het lichaam na het onderzoek?

Kan men een vergoeding voor lichaamsdonatie krijgen?

Welke kosten worden door de Universiteit gedragen?

Kan het lichaam opgeëist worden als de familie weigert?

Kan ik bij bedenkingen mijn wens voor lichaamsafstand opnieuw intrekken?

Kan mijn lichaam geweigerd worden?

Kan er een begrafenisceremonie plaatsvinden?

Kan ik én orgaandonatie én lichaamsdonatie doen?

Kan de familie een rapport met medische bevindingen of pathologieën krijgen?

Kan ik het lichaam van iemand anders schenken, b.v. echtgenoot of echtgenote?

Heeft de universiteit een eigen begrafenisondernemer?

Moet het lichaam begraven of gecremeerd worden of kan het lichaam bij de Universiteit Gent blijven?

Wie kan er als uitvoerder van de wilsbeschikking aangesteld worden?

Medisch dossier

Is er nog een mogelijkheid tot groeten van de overledene op de universiteit?
Wie kan zijn lichaam schenken?

Lichaamsdonatie is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

 

Voor welke doeleinden wordt het lichaam gebruikt?

De lichamen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het onderwijs aan studenten van de Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Daarnaast worden ze o.a. aangewend voor het aanleren van nieuwe chirurgische technieken en voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Wat gebeurt er met het lichaam na het onderzoek?

Medisch onderwijs en anatomische studies kunnen tot ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Na deze periode van onderzoek en studie wordt het lichaam steeds vrijgegeven voor crematie of begrafenis. De Universiteit Gent organiseert zelf geen begraving of crematie. Deze wordt georganiseerd door de begrafenisondernemer, die de nabestaanden hebben aangeduid bij overlijden.

 

Kan men een vergoeding voor lichaamsdonatie krijgen?

Neen. Wettelijk gezien mogen er geen vergoedingen voorzien worden voor lichaamsdonatie.

 

Welke kosten worden door de Universiteit gedragen?

De Universiteit Gent staat in voor:

  • Transportkosten: van plaats van overlijden of opbaring naar onze afdeling
  • Standaard grafkist, geschikt voor crematie of begraving.
  • Transportkosten na vrijgave van het lichaam: van de afdeling Anatomie en Embryologie naar de begraafplaats of crematorium.

Alle andere kosten voor administratie, begrafenisondernemer, concessies, grafsteen, crematie, urne,… vallen ten laste van de nabestaanden.

 

Kan het lichaam opgeëist worden als de familie weigert?

Uitzonderlijk wordt de wil van de overledene door de familie niet gerespecteerd. Het gebeurt zelden dat de familie omwille van omstandigheden afziet van de overeenkomst. Juridisch kunnen wij niemand verplichten tot de uitvoering van de gemaakte overeenkomst.

 

Kan ik bij bedenkingen mijn wens voor lichaamsafstand opnieuw intrekken?

De wilsbeschikking voor lichaamsafstand is niet bindend, het drukt enkel uw wens uit van hetgeen er bij overlijden moet gebeuren. U hebt ten alle tijde het recht om deze wens te herzien door een schriftelijke mededeling hierover naar onze dienst te sturen.

 

Kan mijn lichaam geweigerd worden?

Ja. Er zijn verschillende redenen waarom een lichaam kan geweigerd worden:

  • indien het lichaam niet binnen 48u na overlijden naar onze dienst gebracht werd.
  • verkeersongeval (tenzij balseming nog kan uitgevoerd worden).
  • ernstige obesitas.lichaam waarop een lijkschouwing werd uitgevoerd.
  • orgaandonatie (zie "Kan ik én orgaandonatie én lichaamsdonatie doen?")
  • besmettelijke ziekten zoals: hepatitis, AIDS, tuberculose, Creutzfeldt-Jacob of andere overdraagbare spongiform encephalopathiëen (prion ziekten van het centraal zenuwstelsel), huidinfecties zoals zona (Herpes zoster) of methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA)

Dit zijn de meest voorkomende redenen waarom een lichaam niet geaccepteerd wordt. Het al dan niet aanvaarden van een lichaam voor schenking aan de Universiteit wordt beslist na overlijden. Om onnodig verdriet en teleurstelling bij de nabestaanden te vermijden, is het goed dat ook zij op hoogte zijn van deze voorwaarden.

 

Kan er een begrafenisceremonie plaatsvinden?

Ja. Een begrafenisceremonie kan op een vrij een conventionele manier gebeuren, echter zonder het stoffelijk overschot. In samenspraak met de familie en de begrafenisondernemer kan er geopteerd worden voor bijvoorbeeld een foto of dergelijke.

 

Kan ik én orgaandonatie én lichaamsdonatie doen?

Orgaandonatie heeft voorrang op lichaamsdonatie. Wanneer geen orgaandonatie mogelijk blijkt, is lichaamsdonatie wel nog mogelijk. Meer informatie omtrent orgaandonatie vindt u op www.uzgent.be of telefonisch op het nummer 09/332 21 11.

 

Kan de familie een rapport met medische bevindingen of pathologieën krijgen?

Neen. Aangezien we geen autopsie uitvoeren zullen er geen verslagen gemaakt worden. De lichamen zijn grotendeels ten dienste van het medisch onderwijs en er wordt geen enkel verslag met pathologische bevindingen bijgehouden.

 

Kan ik het lichaam van iemand anders schenken, b.v. echtgenoot of echtgenote?

Neen. De wilsbeschikking dient op voorhand opgemaakt te worden door een wilsbekwaam, meerderjarige persoon.

 

Heeft de universiteit een eigen begrafenisondernemer?

De Universiteit Gent werkt samen met een vaste begrafenisondernemer. Deze verzorgt het transport van de plaats van overlijden of opbaring naar onze afdeling en na vrijgave van het lichaam, het transport van onze afdeling naar de begraafplaats of het crematorium. Voor overige diensten zoals administratie, plechtigheden,… kunnen de nabestaanden een begrafenisonderneming naar keuze aanduiden.

 

Moet het lichaam begraven of gecremeerd worden of kan het lichaam bij de Universiteit Gent blijven?

Wettelijk gezien moet ieder persoon, ingeschreven in het bevolkingsregister, begraven of gecremeerd worden. De begrafenis of uitstrooiing gebeurt normaliter in de gemeente waar de persoon gedomicilieerd is. Wie echter verkiest in Gent of elders begraven of uitgestrooid te worden, moet concessierechten betalen. (verdere inlichtingen bij uw begrafenisondernemer)

 

Wie kan er als uitvoerder van de wilsbeschikking aangesteld worden?

De keuze is hierin vrij. Meestal is dit iemand die dicht bij de persoon staat, zoals een familielid, de huisarts of een andere vertrouwenspersoon,...

 

Medisch dossier

Indien er een medisch dossier voorhanden is, is het steeds nuttig om dit ter beschikking te stellen aan de afdeling Anatomie en Embryologie. Op de wilsbeschikking kan hiervoor toestemming gegeven worden.

 

Is er nog een mogelijkheid tot groeten van de overledene op de universiteit?

De overledene kan niet meer gegroet worden nadat zijn of haar lichaam is overgebracht naar de universiteit.