QCC-Gent

Het QCC-Gent, het centrum voor medische stralingsfysica in de radiologie en de nucleaire geneeskunde, is gespecialiseerd in:

  • fysisch-technische kwaliteitscontrole van mammografische eenheden1
  • medische stralingsfysica van andere röntgenapparatuur2 in ziekenhuizen, bij privé-radiologen en bij tandartsen
  • in het kader van de stralingsbescherming van de patiënt

QCC-Gent info

1 De fysisch-technische kwaliteitscontrole van mammografische eenheden bevat:

  • acceptatietest, jaarlijkse en halfjaarlijkse controle van de mammograaf
  • analyse en supervisie van de gegevens van de dagelijkse en wekelijkse testen die in de mammografische eenheid door het lokaal personeel worden uitgevoerd. De mammografische eenheid wordt telefonisch op de hoogte gebracht van problemen met de mammograaf of met de diagnostische beeldschermen
  • bezorgen van een maandelijks samenvattend rapport van deze testresultaten aan de mammografische eenheid en aan het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO)

In het kader van het Vlaams Bevolkingsonderzoek Borstkanker staan we ook in voor het uitvoeren van testen voor typetoelating van toestellen voor digitale beeldverwerving, toestellen voor beeldweergave en monitoren.

2 De medische stralingsfysica van andere röntgenapparatuur omvat onder andere:

  • testen van de apparatuur vóór de eerste klinische ingebruikname
  • periodieke toetsing aan de aanvaardbaarheidscriteria
  • verwerking en interpretatie van de in dit kader vereiste patiëntgebonden dosimetrie
  • advies bij de voorbereiding van de lastenboeken bestemd voor de aankoop van nieuwe toestellen

We staan ook in voor alle andere wettelijke opdrachten van de deskundige in de medische stralingsfysica.