Permanente vorming: Radioprotectie, - diagnostisch gebruik van X-stralen

Dit is een opleidingsprogramma voor het bekomen van een attest van bekwaamheid in het gebruik van X-stralen voor doeleinden van medische diagnose of voor radioscopisch gestuurde behandelingen.

Dit programma is conform met de vereisten gesteld door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in het K.B. van 20 juli 2001.

De onderwijstaal van deze permanente vorming is Nederlands.

Doelgroep

Om tot deze permanente vorming te worden toegelaten, moet je in het bezit zijn van het diploma van arts of master of Medicine in de Geneeskunde.

Deze opleiding staat ook open voor studenten in het laatste jaar Master of Medicine in de Geneeskunde. Hiervoor dien je een inschrijvingsaanvraag tot toelating aan te vragen via Oasis (vervolgopleiding - code DXRPDX).

Inschrijving

Het studiegeld voor deze permanente vorming in academiejaar 2020-2021 bedraagt:

Diploma Arts of diploma master in de Geneeskunde: € 245,20 (vast bedrag) + € 200 = € 445,20
Studenten ingeschreven in de 'Master of Medicine in de Geneeskunde' (afstudeerjaar): € 245,20 (vast bedrag) + € 150 = € 395,20

Lesgevers

Wetenschappelijk coördinator van de opleiding

Prof. K. Bacher, Vakgroep Medische Basiswetenschappen, Universiteit Gent, wetenschappelijk coördinator van de opleiding

Lesgevers

  • Prof. K. Bacher, Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens, Universiteit Gent
  • Dr. Ir. Pim Pullens, Vakgroep Diagnostische Wetenschappen, Universiteit Gent
  • Prof. K. Verstraete/dr. P. Smeets, Radiologie en medische beeldvorming, Universitair Ziekenhuis Gent

Praktische informatie

Tijdstip en locatie

De opleiding omvat 12 sessies, die telkens doorgaan op woensdagavond om 19h00. Alle lessen vinden plaats in het UZ Gent, C. Heymanslaan 10, ingang 42, Auditorium A (1K3). De lessenreeks voor 2020 is afgerond. De volgende lessenreeks start begin 2021. Het programma volgt.

 

Bijkomende inlichtingen

+32 9 264 66 50

Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Structuur en Herstel van de Mens, Medische Fysica
Proeftuinstraat 86, gebouw N7,
9000 Gent, België

Studiemateriaal, evaluatie en getuigschrift

Voor elke sessie worden cursusnota's aan de cursisten overhandigd. De presentaties kunnen na elke sessie geraadpleegd worden op Ufora (infosite code: DXRPDX).

Dit programma is een onderdeel van de Permanente Vorming van de Universiteit Gent. De aanwezigheid tijdens de sessies en de evaluatie aan het einde van de opleiding bepalen of de deelnemer slaagt en een getuigschrift van de Universiteit Gent ontvangt.

Het examen bestaat uit een multiple choice kennistoets op een computer.