Radioprotectie, - diagnostisch gebruik van X-stralen

Dit is een opleidingsprogramma voor het bekomen van een attest van bekwaamheid in het gebruik van X-stralen voor doeleinden van medische diagnose of voor radioscopisch gestuurde behandelingen.

Dit programma is conform met de vereisten gesteld door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in het K.B. van 20 juli 2001.

De onderwijstaal van deze vorming is Nederlands.

Doelgroep

Om tot deze vorming te worden toegelaten, moet je in het bezit zijn van het diploma van arts of master of Medicine in de Geneeskunde.

Deze opleiding staat ook open voor studenten in het laatste jaar Master of Medicine in de Geneeskunde. 

Inschrijving

De inschrijving voor deze vorming loopt via deze webpagina op de GHALL-website (Ghent Health Academy for Lifelong Learning).

Lesgevers

Wetenschappelijk coördinator van de opleiding

Prof. K. Bacher, Vakgroep Medische Basiswetenschappen, Universiteit Gent, wetenschappelijk coördinator van de opleiding

Lesgevers

  • Prof. K. Bacher, Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens, Universiteit Gent
  • Dr. Ir. Pim Pullens, Vakgroep Diagnostische Wetenschappen, Universiteit Gent

Praktische informatie

Tijdstip en locatie

De opleiding omvat 12 sessies, die telkens doorgaan op woensdagavond vanaf 19u00.

De lessenreeks gaat door in het 2e semester (van februari tot juni). 

 

Bijkomende inlichtingen

+32 9 264 66 50

Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Structuur en Herstel van de Mens, Medische Fysica
Proeftuinstraat 86, gebouw N7,
9000 Gent, België

Studiemateriaal, evaluatie en getuigschrift

Voor elke sessie worden cursusnota's aan de cursisten overhandigd. De presentaties kunnen na elke sessie geraadpleegd worden op Ufora.

Het examen bestaat uit een multiple choice kennistoets op een computer.