Biofysische eigenschappen van tumoren

Eén van de belangrijkste beperkingen van IP drug delivery is dat de penetratiediepte in het tumorweefsel vanuit de peritoneale holte vrij beperkt is. In deze onderzoekslijn focust de onderzoeksgroep 'Experimentele Heelkunde' zich op de 'biofysische eigenschappen van tumoren' om inzicht te krijgen in welke rol deze spelen in het aanslaan van de behandeling.

Onderzoeksprojecten

Correleren van de penetratiediepte van een drug met de stromale biofysische eigenschappen van het weefsel, waaronder interstitiële vloeistofdruk en hydraulische geleidbaarheid

De twee belangrijkste mechanismen die de penetratiediepte van een geneesmiddel in weefsel bepalen zijn convectie, aangedreven door een drukgradiënt, en diffusie, die het gevolg is van een concentratiegradiënt. De mate van convectie hangt af van de hydraulische geleidbaarheid van het weefsel, die wordt bepaald door de viscositeit van de interstitiële vloeistof en door de stromale architectuur of mechanische 'stijfheid' van het weefsel. In dit project willen we inzicht krijgen in de hydraulische geleidbaarheid en viscoelastische eigenschappen van (tumor)weefsel.

 

DCE-MRI studie: karakterisatie van de biofysische eigenschappen van het tumorale stroma bij de mens, een stap naar gepersonaliseerde computationele oncologie

De opzet van deze klinische studie is om via DCE-MRI bij patiënten met pancreas- of ovariumkanker de interstitiële vloeistofdruk te meten op een niet-invasieve manier. Op die manier wensen we inzicht te verwerven in de structuur van het tumorweefsel, en de rol die deze structuur speelt in het aanslaan van de behandeling.

Samenwerkingsverbanden

Er zijn samenwerkingsverbanden met onderzoeksgroepen van de faculteiten Farmacie, Ingenieurswetenschappen en Wetenschappen van de UGent, maar ook met het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), het Universitair Ziekenhuis Gent, en verschillende nationale, Europese en internationale partners.

Publicaties

Vragen?

  • Sarah Cosyns, postdoctoraal medewerker

09 332 15 62