Gastro-intestinale chirurgische oncologie

De onderzoeksgroep 'Experimentele Heelkunde' voert binnen deze onderzoekslijn een aantal klinische studies uit, gericht op onderzoek van de ontstaansmechanismen en behandeling van peritoneale carcinomatose (buikvlieskanker). Daarnaast wordt er bij patiënten met colonkanker nagegaan of sentinelklieropsporing een optie is.

Onderzoeksprojecten

OVIP studie: vergelijking van verschillende spoeltemperatuur en dosering bij chemotherapie in de buikholte bij patiënten met kanker ter hoogte van het buikvlies ten gevolge van eierstokkanker (stadium III)

Het doel van deze klinische studie is na te gaan of een lagere dosis en/of lagere spoeltemperatuur gebruikt tijdens de toediening van chemotherapie in de buikholte (HIPEC) even efficiënt en mogelijk veiliger is.

 

MMT studie: onderzoek naar de rol van de peritoneale micro-omgeving in de pathogenese en verspreiding van colorectale kanker naar het buikvlies

Verschillende studies wijzen op het belang van de complexe interacties tussen maligne cellen en peritoneale cellen bij colonkanker. Het proces van transitie van een mesotheliaal naar mesenchymaal fenotype (MMT) is gesuggereerd in het rekruteren van "cancer-associated fibroblasts" (CAF's) uit peritoneale mesotheliale cellen. Deze CAF's moduleren de samenstelling van de extracellulaire matrix en spelen vermoedelijk een vitale rol in verschillende metastatische processen waaronder adhesie, invasie en angiogenese. Het doel van dit project is de rol van MMT en CAF's te onderzoeken in de pathogenese van colorectale peritoneale carcinomatose.

 

MINIMAL studie: naar minder ingrijpende operaties voor darmkanker door studie van het immuunsysteem en sentinelklieropsporing

Chirurgie met verwijderen van een groot deel van de darm en zoveel mogelijk omgevende lymfeklieren is de huidige standaard voor de behandeling van darmkanker. Vermoedelijk kan een beperktere wegname van darm en klieren volstaan, maar dit is nog nooit onderzocht. Afhankelijk van de resultaten in deze studie kan sentinelklieropsporing bij colonkanker aangeven dat deze omvangrijke weefselverwijdering nutteloos is. Als tweede belangrijk aspect kan het project een aanzienlijke verbetering geven van ons inzicht in de samenstelling van de immuuncellen in de lymfeklieren, dewelke vermoedelijk verandert naargelang er uitzaaiingen in de lymfeklieren (gaan) plaatsvinden.

 

BEVIP studie: perioperatieve chemotherapie met bevacizumab bij patiënten die cytoreductieve chirurgie en intraperitoneale chemoperfusie ondergaan voor buikvlieskanker uitgaande van darmkanker

Deze klinische studie heeft als doel na te gaan of een combinatie van chemotherapie met bevacizumab (Avastin®) (een soort specifieke, doelgerichte kankerbehandeling die groei van tumorale bloedvaten belemmert) vóór en na operatie voor buikvlieskanker niet te veel bijwerkingen oplevert.

 

Onderzoek naar de samenstelling van de peritoneale micro-omgeving bij colorectale kanker naar het buikvlies

In klinische monsters zal de identificatie van (vooral immuun-) cellen betrokken bij colorectale peritoneale carcinomatose worden geanalyseerd door middel van flowcytometrie. Daarenboven wordt door middel van "single cell transcriptomics" de genetische 'barcode' bepaald van de kankercellen (zowel in de primaire tumor als in de metastasen) en de geassocieerde stromale cellen (CAF's, immuun-, endotheliale en mesotheliale cellen) om op die manier de tumormicro-omgeving te karakteriseren.

Samenwerkingsverbanden

Er zijn samenwerkingsverbanden met onderzoeksgroepen van de faculteiten Farmacie, Ingenieurswetenschappen en Wetenschappen van de UGent, maar ook met het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), het Universitair Ziekenhuis Gent, en verschillende nationale, Europese en internationale partners.

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Sarah Cosyns, postdoctoraal medewerker

09 332 15 62